29 mei 2013 | economieeuropanieuwsvicepremier

‘Aanmoediging om verder te werken’

“De beslissing van de Europese Commissie om ons land geen boete te geven is een positief signaal. Het moet ons aanmoedigen om verder te werken,” zegt vicepremier Alexander De Croo.
De federale regering timmert al anderhalf jaar aan het pad om in 2015 een structureel evenwicht te bereiken en heeft belangrijke sociaaleconomische hervormingen op gang getrokken. Open Vld vraagt om dat pad verder te zetten, te beginnen met een begrotingscontrole voor de zomer. Alleen duurzame overheidsfinanciën en structurele hervormingen versterken het vertrouwen dat nodig is voor duurzame economische groei.
Focus op economie en jobs
Sommigen hebben de mensen wijsgemaakt dat ons land zich bijna twee jaar een regering in lopende zaken kon veroorloven. Niets is minder waar. Het rapport dat de Europese Commissie ons land vandaag geeft is glashelder. Door het communautaire moeras, kon twee jaar lang geen actief economisch beleid worden gevoerd. Laat ons hier lessen uit trekken voor de toekomst: de focus moet de volgende jaren liggen op de economie en niet opnieuw op eindeloze discussies over de instellingen van ons land.

De Europese Commissie én de OESO waarderen expliciet de inspanningen die deze federale regering levert. De cijfers liegen er ook niet om. De werkloosheid in België ligt flink onder het Europese gemiddelde. Onze schuldgraad blijft stabiel terwijl ze in andere Europese landen groeit.  Onze economische groei tijdens het eerste kwartaal van dit jaar ligt op het niveau van Duitsland.

Europa is partner, geen boeman
Tot slot nog dit: Europa is niet de boeman, maar een partner die het begrotingspad bewaakt dat ons land zelf heeft beslist.  De Europese Commissie heeft vandaag getoond dat ze rekening houdt met de moeilijke economische omstandigheden. Tegelijk waardeert ze de geleverde inspanningen, ook die van ons land. Die Europese aanpak levert ons en de volgende generaties welvaart op.