23 april 2018 | economieinternationaalnieuwsontwikkeling

Akkoord voor meer Belgen bij de Wereldbank

Er kunnen meer Belgen aan de slag bij de Wereldbank, de grootste instelling voor ontwikkelingssamenwerking in de wereld. Vicepremier Alexander De Croo tekende zaterdag in Washington een akkoord met de instelling. Bedoeling is om Belgisch jong talent te laten instromen in de bank, die wellicht een kapitaalverhoging krijgt en daardoor nog aan belang zal winnen.

De Wereldbank werd in 1944 opgericht samen met het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Aanvankelijk moest de Wereldbank bijdragen aan de wederopbouw van Europa.

De bank verstrekt goedkope leningen aan lage inkomenslanden en middeninkomenslanden, om zo armoede te bestrijden.

België is mee een stichtend lid van de Wereldbank, maar is qua personeelsbezetting ondervertegenwoordigd. Van de 16.000 werknemers bij de instelling komen er slechts 79 uit België. Hun aantal is de jongste jaren ook wat gedaald. Wel zitten er een aantal Belgen op sleutelposities.

Minister De Croo vindt het belangrijk om voldoende Belgen bij de Wereldbank te hebben, zeker omdat die met 105 miljoen euro de grootste ontvanger is van Belgisch ontwikkelingsgeld.

Om meer mensen te laten doorstromen, ondertekende de minister zaterdag, tijdens de lentebijeenkomsten van de Wereldbank en het IMF, een overeenkomst.

Ons land levert daarvoor een bijdrage van 1 miljoen dollar aan een fonds dat aanwervingsprogramma’s financiert. De extra mensen – alvast twee de komende jaren – zijn ook belangrijk in het licht van de verwachte kapitaalverhoging van de bank.

Wereldbankvoorzitter Jim Yonk Kim wil een kapitaalverhoging van 13 miljard dollar.