25 juni 2018 | ontwikkelingvicepremier

Alexander De Croo en Belgische chocoladesector willen samen werken aan duurzame chocolade

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo wil samen met de Belgische chocoladesector en ngo’s werk maken van duurzame chocolade. Dat was de inzet van een eerste rondetafelgesprek over duurzame cacao van de minister met een beperkte groep spelers uit de chocoladesector dat vandaag in Gentbrugge plaatsvond. Aan de rondetafel namen ook maatschappelijke organisaties deel die actief zijn in duurzaamheid en de internationale cacao sector. Zijn initiatief kadert binnen de verdere concretisering van het Belgische SDG Charter ondertekend door bedrijven, middenveld en overheid.

Alexander De Croo: “Als men ook in de toekomst een goed en duurzaam geproduceerd chocolade wil blijven leveren aan de consument, dan moet er blijvende aandacht gaan naar duurzame en klimaatbestendige teeltverbeteringen, het terugdringen van ontbossing, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het verhogen van het inkomen van boeren en boerinnen. Alle partners in de keten moeten daarvoor samenwerken, met de steun van overheden, sectororganisaties en kennisinstellingen.”

Ambitieuze samenwerking
Bedoeling is dat de federale overheid later dit jaar een sector-breed programma lanceert waarin de overheid met bedrijven en ngo’s gaat samenwerken rond een gezamenlijke agenda voor de integratie van duurzaamheid in de Belgische chocoladeindustrie. Tijdens het rondetafelgesprek gebeurde al een eerste verkenning op welke terreinen en hoe de samenwerking tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties vorm kan krijgen. Minister De Croo heeft IDH/The Sustainable Trade Initiative gevraagd deze inventarisatie voort te zetten en binnen een paar maanden te komen met een advies over een ambitieus samenwerkingsprogramma.

De consument in zowel het binnen- als buitenland definieert kwaliteit niet alleen meer in termen van smaak en andere intrinsieke aspecten van het product, maar wil ook een eerlijk product dat duurzaam is geproduceerd.

Jos Linkens, voorzitter van sectororganisatie Choprabisco, voelt een duidelijke appetijt in de sector en ziet dat individuele bedrijven ervoor open staan om nog meer in te zetten op de verdere verduurzaming van de chocoladesector. Gezamenlijk vertegenwoordigen de Choprabisco leden bijna 90% van het Belgische chocolade aanbod.