20 april 2018 | #SheDecidesDe eeuw van de vrouwinternationaalontwikkeling

Alexander De Croo vraagt bij Wereldbank meer aandacht voor financiële inclusie van vrouwen

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft bij de Wereldbank meer aandacht gevraagd voor de toegang van vrouwen tot het financieel systeem. Hij deed dat tijdens een debat met onder meer Wereldbankvoorzitter Jim Kim en de Nederlandse Koningin Maxima. Minister De Croo neemt tot zondag deel aan de jaarlijkse Lentevergadering van de Wereldbank in Washington DC.

Wereldwijd hebben naar schatting een op drie vrouwen, of in totaal zo’n 1,1 miljard vrouwen, geen toegang tot het financieel systeem. Zo hebben veel minder vrouwen een eigen bankrekening waardoor ze kwetsbaarder zijn voor diefstal en uitbuiting.

In een debat met Wereldbankvoorzitter Jim Kim en de Nederlandse koningin Maxima schoof minister De Croo toegang tot technologie naar voor als één van de hefbomen om de genderkloof op het vlak van financiële inclusie te dichten.

Digitalisering is hefboom

De digitalisering laat toe om wereldwijd vrouwen veel vlotter toegang te geven tot financiële diensten. Denk bijvoorbeel d aan het belang van mobiele telefoons, in heel wat landen vandaag het equivalent van een bankrekening,” aldus de minister. “Ook het gebruik van nieuwe technologieën als blockchain kan de toegang tot financiële diensten voor vrouwen verbeteren.”

Het dichten van de genderkloof op het vlak van de toegang tot financiële diensten is een noodzakelijke stap om gendergelijkheid waar te maken, één van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat is niet alleen van belang voor de bescherming van de individuele rechten van vrouwen, het zou ook een positieve impact hebben op het globale BBP van naar schatting 12 biljoen US dollar.

Meer Belgen bij de Wereldbank

Minister De Croo neemt tot zondag deel aan Lentevergadering van de Wereldbank en aan de bijeenkomst van het Development Committee. Dat is de jaarlijkse bijeenkomst van ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Financiën over thema’s zoals armoedebestrijding en economische ontwikkeling.

In de marge van de Lentevergadering zal minister De Croo ook samenzitten met Werelbankvoorzitter Jim Kim en Bill Gates om te spreken over innovatieve manieren van samenwerking. Op zaterdag ondertekent de minister een akkoord zodat in de toekomst meer Belgen aan de slag kunnen bij de Wereldbankgroep.

Grootste ontvanger Belgisch ontwikkelingsgeld

Dit jaar wordt tijdens de Lentevergadering een stand van zaken opgemaakt van de strategie van de Wereldbank en bespreekt men de vereiste kapitaalsverhoging. Minister De Croo zal samen met zijn collega Van Overtveldt.pleiten voor meer middelen voor de minst ontwikkelde landen. Andere prioriteiten zijn de mobilisering van de privésector, meer aandacht voor klimaat, migratie en gender.

De Wereldbankgroep is één van de grootste hulporganisaties in de wereld en met 105 miljoen euro is het ook de grootste ontvanger van Belgisch ontwikkelingsgeld. De twee grote doelstellingen van de Wereldbankgroep zijn de uitroeiing van extreme armoede tegen 2030 en het promoten van gedeelde welvaart, geformuleerd als inclusieve groei van de armste 40% van de bevolking op een duurzame manier.