10 maart 2020 | in de pers

Alexander De Croo: “We moeten het algemeen belang weer sexy maken”

In een uitgebreid gesprek met het weekblad Knack, bespreekt vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de stand van het land en de voorzittersverkiezingen bij Open Vld. 

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo begrijpt de ontevredenheid van mensen, zegt hij aan Knack. “Mensen zijn niet alleen kwaad om wat de populisten vertellen, maar minstens evenveel om hoe de andere partijen daarop reageren. Met alle macht gaan we de partijen te lijf die claimen dat ze het onbehagen van de burger begrepen hebben en er iets aan willen doen. En daardoor voelt de burger zich nog meer losgelaten.”

Links vs. rechts

Ondanks het verkiezingsresultaat en de moeizame federale regeringsvorming, gelooft Alexander De Croo niet dat de verschillen tussen links en rechts vandaag uitgesprokener zijn dan ooit.

“Uit verkiezingsonderzoek is gebleken dat álle partijen, rechtse en linkse, standpunten innemen die extremer zijn dan die van hun kiezers”, zegt hij. “Blijkbaar duwen sociale media en allerlei belangengroepen en influencers ons allemaal naar extremere standpunten. Dat leidt mij naar een belangrijkere conclusie: we moeten het algemeen belang weer sexy maken.”

Wat Open Vld nodig heeft

Ook de voorzittersverkiezingen bij Open Vld en de toekomst van de liberale partij kwamen ter sprake. “Ik vind wel dat een liberale partij ook buiten de lijntjes moet durven te kleuren, om ook bij andere stromingen ideeën op te pikken. Daarvoor moet je wel een voorzitter met een solide liberale basis hebben. Alleen wie stevig op eigen benen staat, kan buiten zijn grenzen gaan”, zegt hij.

Daarbij heeft Alexander De Croo één man in gedachten: “Egbert Lachaert heeft wat de Open VLD nodig heeft. Hij heeft een sterke liberale fond, is doordrongen van de liberale filosofie, en kan die politieke inzichten ook heel breed toepassen in praktische kwesties. Hij kent zijn dossiers en pakt de zaken inhoudelijk aan. What you see is wat you get: dát is Egbert Lachaert.”

Het volledige interview leest u vanaf woensdag 11 maart in Knack of via deze link.