9 september 2015 | ontwikkeling

Alexander De Croo opent internationaal Port Logistics-seminarie in Antwerpse haven

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, heeft woensdag het seminarie Port Logistics officieel geopend. Het seminarie wordt ingericht door APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center, het trainings- en opleidingsinstituut van de Antwerpse haven. Aan het seminarie nemen 33 deelnemers uit 21 verschillende landen deel, waaronder Indonesië, Oekraïne en Vietnam.

Dergelijke opleidingen, die de Antwerpse haven toelaten om haar kennis, expertise en troeven wereldwijd uit te dragen, zouden onmogelijk zijn zonder de inhoudelijke steun van het bedrijfsleven en de financiële steun van Belgische ontwikkelingssamenwerking en de Vlaamse overheid. Zo telt dit seminarie drie deelnemers uit Marokko die voor hun deelname een beurs hebben ontvangen van de Belgisch Technische Coöperatie (BTC), het Belgische ontwikkelingsagentschap.

Minister De Croo: “Door de steun aan APEC-Antwerpen/Flanders Port Training Center tonen we waar ontwikkelingssamenwerking echt om gaat, namelijk het aanreiken van tools om economische groei te realiseren. De economische veerkracht van mensen en samenlevingen zijn een cruciaal onderdeel van onze ontwikkelingsagenda. Samen met het respecteren van de mensenrechten is economische vooruitgang de krachtigste motor voor ontwikkelingslanden. De aanpak van APEC is in lijn met deze visie. Door de overdracht van kennis van Vlaanderen naar de rest van de wereld stellen ze anderen in de mogelijkheid om hun havenactiviteiten te boosten en hun lokale economie te versterken. Zo zorgen ze ervoor dat mensen kunnen genieten van economische vooruitgang.”

Reeds sinds 1977 speelt APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center een belangrijke rol in de kennisoverdracht van alle aspecten van het havengebeuren vanuit Vlaanderen naar de wereld. In al die tijd hebben de standaardseminaries, maatwerkopleidingen en studiebezoeken meer dan 14.000 mensen uit 150 landen naar Antwerpen en Vlaanderen gebracht. Daardoor is de naam APEC uitgegroeid tot veel meer dan een trainingscentrum voor de maritieme wereld, APEC is een venster op de wereld geworden dat mensen uit alle hoeken van de planeet nauwer met elkaar in contact brengt en hen toelaat kennis en expertise uit te wisselen.

Via kortlopende, praktijkgerichte en interactieve seminaries zorgt APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center voor een optimale transfer van de meeste aspecten van het hedendaagse havengebeuren. De samenwerking tussen de publieke en private havenbedrijven vormt daarbij één van de steunpunten. De deelnemers komen tijdens de seminaries in contact met de rijke expertise uit de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende.

Het seminarie over Port Logistics behandelt alle aspecten van moderne logistiek in een maritieme context. Dankzij toelichtingen van privéspelers en verschillende havenbesturen worden de deelnemers aan het seminarie meegenomen in de wereld van transport van goederen, opslag, distributie, behandeling en douane reglementeringen. Speciale aandacht wordt besteed aan de relatie tot het hinterland, de behandeling van gevaarlijke goederen en supply chain management.