10 oktober 2019 | financiën

Alexander De Croo tevreden met akkoord over begrotingsinstrument voor eurozone

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo is tevreden met het akkoord dat de Europese ministers van Financiën gisterenavond hebben gesloten over een begrotingsinstrument voor de eurozone (zgn. ‘Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen’, BICC).

Afgesproken is dat het begrotingsinstrument deel zal uitmaken van de EU-begroting en strategisch zal worden aangestuurd door de lidstaten en de Europese Commissie. Er komt dus geen aparte financiering van het BICC, de precieze omvang zal worden bepaald tijdens de besprekingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de meerjarenbegroting van de EU.

Alexander De Croo is tevreden dat het nieuwe instrument een beroep zal doen op het EU-budget en er dus geen aparte financiering komt. Het nieuwe instrument moet via de financiering van investeringen en structurele hervormingen ertoe bijdragen dat de economie in de eurozone collectief sterker wordt.