19 augustus 2013 | economieeuropanieuwspensioenen

Alexander De Croo voorgedragen als vice-voorzitter vergrijzingsdenktank World Economic Forum

Alexander De Croo voorgedragen als vice-voorzitter vergrijzingsdenktank van het World Economic Forum

Vicepremier en federaal minister van Pensioenen Alexander De Croo is door het World Economic Forum voorgedragen als vice-voorzitter van de vergrijzingsdenktank van de organisatie, de ‘Global Agenda Council on Ageing’.

De Global Agenda Council on Ageing is samengesteld uit experten uit de academische wereld, de politiek, het bedrijfsleven en de civiele samenleving. De werkzaamheden van de internationale expertengroep focust op de bewustwording rond veroudering en het voorbereiden van de samenleving op de gevolgen van de wereldwijde demografische transformatie.

Voorzitter van de Global Agenda Council on Ageing is Dr. John Beard, directeur van het Department of Ageing and Life Course van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Alexander De Croo zal samen met Beard de bijeenkomsten van de Global Agenda Council voorzitten en de werkzaamheden aansturen. In september is hij als vice-voorzitter ook uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum in Dailan (China) waar zowel inhoudelijke economische discussies als contacten met internationale investeerders op het programma staan.

Alexander De Croo: “Ik ervaar de voordracht door het World Economic Forum als een hele eer. Tegelijk is het een aanmoediging om in ons land het hervormingstraject verder te zetten. De inzichten die de Global Agenda Council on Ageing ontwikkelt, zullen ook bij ons van pas komen.”

“De Global Agenda Council on Ageing hamert op een integrale benadering van de vergrijzingsproblematiek. Problemen moeten worden benoemd en aangepakt, maar er moet ook voldoende aandacht gaan naar al de kansen die de veroudering biedt. Op welke manier verzekeren we de actieve deelname van oudere mensen aan onze samenleving? Hoe zetten we technologische innovatie maximaal in om veroudering te ondersteunen? Hoe gebruiken we het sociaal kapitaal dat ouderen vertegenwoordigen als katalysator om onze samenleving voor jongere generaties beter te maken? Ook dat zijn vragen die aan de orde zijn,” besluit De Croo.