26 september 2019 | internationaal

“Alleen meer internationale samenwerking is succesvol”

Enkel door internationale samenwerking te versterken, pakken we globale uitdagingen als vrede en veiligheid, klimaat, mensenrechten, migratie, de digitale transformatie en duurzame ontwikkeling succesvol aan. Dat is de boodschap van vicepremier Alexander De Croo bij de lancering van de nieuwe ‘Alliantie voor Multilateralisme’ vandaag in New York, een Frans-Duits initiatief dat internationale samenwerking wil versterken.

Alexander De Croo: “Het multilateralisme staat onder druk op een moment dat we net meer internationale samenwerking nodig hebben. Geen enkel land kan belangrijke uitdagingen zoals terrorisme, klimaat of migratie alleen aan. Sommigen verkiezen een wereld niet langer gedefinieerd door gemeenschappelijke waarden en onderling afgesproken regels, maar door zelfbelang en mercantiele drijfveren. De geschiedenis leert ons dat dit op de langere termijn niet zeer succesvol is.”

Vicepremier De Croo pleit voor een slimmere en meer duurzame strategie die bestaande allianties versterkt, de deur opent voor nieuwe vrienden en de internationale rechtsorde die we samen bouwden, vernieuwt en versterkt. Om dat te doen, is het essentieel dat alle landen – en zeker de groten – volgens gemeenschappelijke regels spelen, eerder dan via machtsontplooiing enkel korte termijn belangen te dienen.

Alliantie voor Multilateralisme

In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York nam vicepremier De Croo vandaag deel aan de lancering van de nieuwe ‘Alliantie voor Multilateralisme’, een groep landen die onder impuls van Frankrijk en Duitsland internationale samenwerking wil verdedigen en versterken nu die onder vuur ligt.

“Multilateralisme is een zeer bewuste keuze voor België. Ons land stond mee aan de wieg van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de NAVO. Op een moment dat anderen de internationale samenwerking trachten te ondermijnen, moeten wij tegen de stroom durven ingaan,” aldus minister De Croo.

Meer dan woorden

België gelooft heel sterk in de toegevoegde waarde van samenwerking tussen staten. Multilateralisme verenigt landen en verhoogt kwaliteit van de oplossingen die samen worden gevonden voor problemen die zich voor elk van deze landen stellen.

In lijn met onze aandachtspunten als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad, verleent België daarbij steun aan een aantal concrete initiatieven. Zo zal België actie ondernemen om het respect voor internationaal humanitair recht te versterken. België zal ook bijdragen tot de ontwikkeling van een strategie om de veiligheidsrisico’s gekoppeld aan het klimaat te beheersen. België onderschrijft eveneens de oproep om een normatief kader uit te werken inzake autonome dodelijke wapensystemen. België had reeds eerder de oproep gesteund voor samenwerking ter bevordering van cyberveiligheid. Andere initiatieven voor concrete multilaterale actie zullen volgen.