15 maart 2013 | pensioenen

Automatisch overlevingspensioen: minder zorgen op moeilijk moment

De Kamer heeft quasi-unaniem het voorstel van vicepremier minister van Pensioenen Alexander De Croo goedgekeurd dat de overlevingspensioenen automatiseert. “Mensen die recht hebben op een overlevingspensioen wanneer hun echtgenoot overlijdt, moeten zich zo geen zorgen meer maken of het pensioen wel op tijd wordt gestort.
Alexander De Croo: “Op het moment dat mensen hun partner verliezen, hebben ze al het moeilijk genoeg. Daarom zal wanneer mensen hun echtgenoot verliezen het rustpensioen van de overleden echtgenoot voortaan volledige automatisch worden omgezet in een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot. Zo vermijden we dat mensen zich zorgen moeten maken dat het overlevingspensioen wel op tijd wordt gestort. De continuïteit van betaling moet doelstelling nummer 1 zijn van de pensioendiensten.”
Concreet maakt de nieuwe wet het mogelijk dat in 90 tot 95 % van de gevallen het rustpensioen van de overleden echtgenoot automatisch en zonder enige menselijke interventie wordt omgezet in het overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot.
Bij het overlijden moet de omzetting van het rustpensioen van de overledene naar een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot gebeuren binnen een termijn van 21 dagen. De pensioendiensten respecteren die termijnen.
Eind 2011 waren er echter problemen waarbij mensen langer moesten wachten op hun overlevingspensioen. Dit was onder meer het gevolg van de invoering van een nieuw computersysteem bij de pensioendiensten dat enkele kinderziektes kende, maar de problemen waren ook te wijten aan een aanzienlijke stijging van het aantal overlijdens in die periode. Tussen april 2011 en december 2011 nam het aantal overlijdens dat leidde tot de omzetting van een rustpensioen in een overlevingspensioen met 15% toe.
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) heeft de nodige lessen getrokken uit de problemen in 2011. De nieuwe automatische toekenning van de overlevingspensioenen is het resultaat van deze evaluatie.