21 juni 2019 | digitaaleconomiefinanciën

Belgian Growth Fund gaat van start met 213 miljoen euro

Het dakfonds “Belgian Growth fund”, dat geïnspireerd is op een gelijkaardig succesvol model in Denemarken, zal fondsen ondersteunen die in beloftevolle Belgische bedrijven investeren en deze helpen doorgroeien, ook internationaal.

Initiatiefnemer de Federale Participatie en investeringsmaatschappij (FPIM) en de partners Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en BNP Paribas Fortis Private Equity zijn opgetogen dat 213 miljoen vlot werd opgehaald bij de eerste ‘closing’. Belgian Growth Fund haalde de middelen op bij institutionele investeerders, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, en bij ‘family offices’. Dit bedrag zal bij latere ‘closings’ nog verder aangroeien.

Impact op welvaartscreatie

Door ruimere middelen ter beschikking te stellen, wil het Belgian Growth Fund de financiële slagkracht van Belgische groeibedrijven versterken. Deze bedrijven, die garant staan voor een belangrijke innovatiekracht en extra werkgelegenheid, zullen aldus op Belgisch grondgebied kunnen blijven, van hieruit aangestuurd worden en zich internationaal ontwikkelen vanuit België.

De eerste ‘closing’ van Belgian Growth Fund is uitstekend nieuws voor onze economie en de versterking van ons economisch weefsel. Een belangrijk deel van onze toekomstige jobs wordt immers gecreëerd door groeibedrijven. “Het is onze ambitie om meer start-ups te laten doorgroeien tot scale-ups. Op deze manier versterken we de impact van starters en groeiers op onze welvaartsgroei en de creatie van jobs. In scale-ups vindt men vaak een grote verscheidenheid aan jobs terug op verschillende niveaus”, aldus Minister Alexander De Croo.

“In een eerste financieringsronde vinden beloftevolle start-ups de laatste jaren meestal voldoende middelen in ons land. Voor scale-ups daarentegen is het al minder voor de hand liggend om de nodige groeifinanciering te vinden. Bedragen ophalen van 10 miljoen euro en meer wordt vaak problematisch voor Belgische bedrijven, omdat er in ons land weinig risicokapitaalfondsen zijn die dergelijke bedragen op tafel kunnen leggen. Belgische groeibedrijven moeten dan over het algemeen hun toevlucht nemen tot een minder gunstig alternatief, hetzij een voortijdige verkoop aan internationale bedrijven, hetzij de komst van buitenlandse investeerders, met het risico dat deze scale–ups zich niet langer kunnen ontwikkelen vanuit België,” vertelt Michel Casselman, algemeen manager van PMV.

Fonds op koers

Dit nieuwe dakfonds investeert niet rechtstreeks in groeibedrijven, maar via fondsen die op hun beurt in groeibedrijven investeren. Op deze manier kan een heel gespreide portefeuille worden opgebouwd die de interesse van een breed gamma investeerders zal opwekken vanuit diversificatieperspectief. Met een eerste closing van 213 miljoen euro zit het fonds op koers:

Het doel is om een volume van 300 tot 400 miljoen euro te bereiken. De komende maanden zal dit dakfonds nog bijkomende middelen ophalen bij investeerders. De eerste fondsinvesteringen van Belgian Growth Fund zijn eveneens gepland voor de eerstkomende maanden.

“Als fondsexpert met een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, is BNP Paribas Fortis verheugd om net die fondsen mee te selecteren, die zullen bijdragen tot het succes van Belgian Growth Fund. Wij kunnen immers bogen op een jarenlange expertise in directe private equity en fondseninvesteringen in het bijzonder”, vult Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis, aan.

Naast financiering van FPIM, PMV en BNP Paribas Fortis  haalde Belgian Growth Fund institutionele investeringsmiddelen op bij onder meer AG Insurance, Belfius Insurance, Ethias, KBC Verzekeringen, vdk bank en Crelan.

“De investering in Belgian Growth Fund past perfect in de investeringsstrategie van AG Insurance om meer te beleggen in de reële economie. We hebben van in het begin dit initiatief gesteund, enerzijds vanwege de innovatieve financieringsstructuur, en anderzijds omwille van de kwaliteit en expertise van onze partners FPIM, PMV en BNP Paribas Fortis Private Equity”, aldus Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance.

Sluitstuk van financieringsketen

Koen Van Loo, afgevaardigd bestuurder van FPIM: “We zijn verheugd dat we privaat institutioneel kapitaal hebben kunnen mobiliseren voor Belgian Growth Fund. Zo kunnen grotere investeringstickets genomen worden in fondsen. Vooral verzekeraars kunnen, door de strikte investeringsregels waaraan zij onderworpen zijn, niet of nauwelijks in durfkapitaal investeren. Door ook de overheid te laten participeren in het fonds, en door een concept uit te werken waarbij FPIM deels leent bij zulke investeerders, hebben we hen – naast het diversificatie-argument – kunnen overtuigen om te investeren in deze activaklasse. Belgian Growth Fund is het logische sluitstuk van de Belgische financieringsketen. We kunnen voortaan beloftevolle Belgische bedrijven echt internationaal laten doorgroeien en toch lokaal verankeren.”

Belgian Growth Fund werd juridisch bijgestaan door Baker McKenzie