28 februari 2019 | ontwikkeling

België investeert in gendergelijkheid voor kleuters in Afrika

Ontwikkelingsorganisatie VVOB – education for development heeft een toolkit ontwikkeld met praktische tips die kleuterleerkrachten in staat stelt genderstereotypes te voorkomen. VVOB kan daarvoor rekenen op de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo: “Al te vaak staan genderstereotiepen de empowerment van meisjes en vrouwen in de weg. Onbewust worden kinderen in de richting van een bepaalde studiekeuze, een bepaald beroep, een bepaald inkomen geduwd. Hierdoor bestendigen ze ongelijkheid en discriminatie. Met een toolkit als die van het VVOB doorprikken we schadelijke genderstereotiepen van jongsaf aan en krijgen meisjes écht gelijke kansen.”

Internationaal onderzoek leert ons dat kinderen op 7 jaar al hardnekkige genderstereotiepe normen en ideeën overgenomen hebben over wat het betekent om man of vrouw te zijn. Voor meisjes in het bijzonder heeft dat nefaste gevolgen voor hun ontwikkeling. Sven Rooms, algemeen directeur van VVOB: “Scholen kunnen die genderstereotypes bevestigen, maar ook bestrijden. Gewapend met onze toolkit zorgen kleuterleerkrachten ervoor dat jonge kinderen gespaard blijven van beperkende genderstereotypes en dat ze zich tot hun volledig potentieel kunnen ontplooien.”

De GRP4ECE toolkit (‘gender-responsive pedagogy for early childhood education’) is een primeur in de strijd voor gelijkheid, omdat ze genderstereotypes al bij kleuters aanpakt. De toolkit werd reeds gedeeld met 400 beleidsmakers in Zuid-Afrika en wordt door VVOB en partners in eerste instantie geïmplementeerd in Zambia, waarna het wordt uitgerold op grotere schaal in Afrika.

Concreet voorziet de toolkit in praktische adviezen en kosteloze tips voor onderwijzers om genderstereotiep gedrag en ideeën spelenderwijs te bestrijden, zowel die van zichzelf als die van kleuters. Het werd ontwikkeld in partnerschap met het Forum for African Women Educationalists (FAWE) en werd onderschreven door de Afrikaanse Unie en UNESCO.

Lees hier meer over de toolkit.