5 maart 2013 | economienieuwsvicepremier

“België moet biotech koesteren”

Ons land moet zijn biotechnologische industrie koesteren. Dat zei vicepremier Alexander De Croo deze ochtend in een toespraak voor de British Chamber of Commerce in Brussel. Voor een publiek van Belgische en Britse bedrijfsleiders pleitte hij voor een intensere samenwerking met de biotech industrie en schoof meteen twee concrete discussiepunten naar voor: meer concurrentie op de markt van de geneesmiddelen en een sterkere variatie in de levensduur van patenten.

In zijn toespraak onderlijnde vicepremier De Croo het belang van innovatie R&D-centra voor ons land. “België vertegenwoordigt 3% van de Europese economie, terwijl we 16% van de Europese biotech industrie voor onze rekening nemen. De farmaceutische industrie is van een onschatbare waarde voor ons land. Ze realiseert 5% van de totale tewerkstelling en 14% van de Europese farma-export. Daarom geeft de federale regering de industrie een extra duwtje in de rug door in deze moeilijke budgettaire tijden de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers toch op te trekken van 75% naar 80%.”

Vicepremier Alexander De Croo was ook positief over de heropstart van het overleg tussen de federale regering en de Belgische farmasector via het overlegplatform Biopharma. Het platform, dat in 2005 voor het eerst samenkwam op initiatief van de regering-Verhofstadt II, wil de farmaceutische investeringen in ons land verder verankeren en nagaan hoe men nieuwe investeringen kan aantrekken.

Het overlegplatform Biopharma moet volgens de vicepremier de opstap vormen naar een intensere samenwerking tussen de federale regering en de farma-industrie waarbij ze samen toekomstgerichte voorstellen uitwerken. Alexander De Croo, voor zijn overstap naar de politiek actief als bedrijfsleider van een adviesbureau over intellectuele rechten, schoof meteen twee discussiepunten naar voor: een sterkere variatie in de levensduur van patenten en meer concurrentie op de markt van de geneesmiddelen buiten patent.

“Vandaag hebben patenten een levensduur van 20 jaar die één keer kan vernieuwd worden, ongeacht de inspanningen om het farmaceutisch product te maken. We moeten beter kunnen dan deze brute beperking. Patenten moeten veel meer de werkelijke onderzoekskosten weerspiegelen. Sector en overheid moeten dit samen herdenken,” besloot De Croo.

Klik hier om de volledige toespraak te lezen