21 juni 2018 | ontwikkelingvicepremier

België sterke stijger op Transparancy Index voor ontwikkelingssamenwerking

België stijgt van de 27ste naar de 18de plaats in de Aid Transparancy Index 2018. Binnen de Europese Unie stijgt ons land naar een 7de plaats. De transparantieindex van Publish What You Fund geeft aan in welke mate donoren transparant communiceren over hun ontwikkelingsinspanningen. Dat is belangrijk voor zowel het verantwoorden van ontwikkelingsinspanningen, de doeltreffendheid van hulp en de samenwerking tussen verschillende ontwikkelingsactoren.

Alexander De Croo: “Het is goed om te zien dat de Belgische inspanningen ook internationaal worden opgemerkt. Bij het begin van de legislatuur bengelde België nog helemaal onderaan in de categorie “zwak”. Vandaag stijgen we naar de categorie “goed”. Transparant zijn over welke ontwikkelingsmiddelen we inzetten en resultaten we boeken is cruciaal. Niet alleen heeft de belastingbetaler daar recht op, het verhoogt ook de doeltreffendheid en versterkt de duurzaamheid van het werk dat we leveren.”

Absolute prioriteit
Het bieden van transparantie en het delen van data over ontwikkelingsinspanningen is voor België een absolute prioriteit. Transparantie is belangrijk om rekenschap te kunnen afleggen over hoe publieke middelen worden besteed. Het is ook noodzakelijk om de doeltreffendheid van hulp en de resultaten van de geleverde inspanningen in kaart te brengen. Daarnaast geven transparant gedeelde data een beter overzicht van projecten en planning, terwijl donoren dan weer coördinatie kunnen versterken en synergiën bevorderen.

De stijging van België op de transparantieindex is onder meer te danken aan de meer frequente publicatie van data en aan de uitbreiding van de rapportering met meer aandacht voor resultaten. Vanaf dit jaar rapporteren ook alle ngo’s volgens de standaarden van het International Aid Transparency Initiative (IATI). Van alle actoren van het Belgisch ontwikkelingsbeleid wordt ook verwacht dat ze nog meer communiceren om hun resultaten, zowel over successen als over mislukkingen en dat ze actief kennis delen.

Klik hier om de Aid Transparancy Index 2018 te raadplegen