18 mei 2020 | financiën

Bestuur Nationale Bank vervrouwelijkt

De Algemene Vergadering van de Nationale Bank van België heeft vandaag de nieuwe samenstelling van de Regentenraad goedgekeurd. Voortaan zetelen er ministens een derde vrouwen in de Regentenraad. Met Claire Tillekaerts treedt ook een vrouw aan als voorzitster. Dat is het gevolg van een hervorming van de governance structuur van de NBB door minister van Financiën Alexander De Croo.

Vorig jaar voerde minister van Financiën De Croo een hervorming door van de bestuursorganen van de Nationale Bank. Hij koos daarbij voor een afgeslankt bestuur waarin meer vrouwen zetelen.

Zo werd het College van Censoren geschrapt; het Auditcomité maakt voortaan deel uit van de Regentenraad. Het aantal mandaten werd hierdoor van 26 naar 20 gebracht.

Vervrouwelijking

Het organiek statuut van de Nationale Bank van België stelt nu dat minstens een derde van de leden van de Regentenraad van het andere geslacht moeten zijn.

De Gouverneur van de Nationale Bank is ook niet langer Voorzitter van de Regentenraad. Het voorzitterschap van de Regentenraad komt voortaan toe aan een ander lid van de Regentenraad, met een ander geslacht dan de Gouverneur.

Nog maar het begin

Minister van Financiën De Croo is tevreden dat zijn hervorming zijn beslag krijgt en er na de aanduiding van de nieuwe Regentenraad minstens een derde vrouwen in de bestuursorganen van de Nationale Bank zetelt.

Alexander De Croo: “Dit is nog maar het begin. Het wettelijke minimum van een derde vrouwen is een stap vooruit tegenover vroeger. Ik hoop dat men de volgende jaren tot een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen komt. Een meer evenwichtig bestuur betekent een sterkere Nationale Bank.”

Nieuwe voorzitter Regentenraad

De minister van Financiën heeft beslist om Claire Tillekaerts aan te duiden als de nieuwe voorzitster van de Regentenraad van de Nationale Bank van België.

Claire Tillekaerts is sinds 2012 gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (van 2006-2012 was ze ook al algemeen directeur van Flanders Investment & Trade). Daarnaast zetelt ze onder meer in de Raad van Bestuur van de Nationale Delcrederedienst, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) en de Ugent.