5 juni 2019 | financiënin de pers

Boodschap Europese Commissie: ‘No time to waste’

“De boodschap van de Europese Commissie is duidelijk: zet de sociaaleconomische hervormingen verder, zorg voor meer mensen aan het werk en investeer. En vooral: ga zo snel mogelijk aan het werk.” Zo reageert vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo op de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie. “Wie denkt dat men opnieuw 500 dagen tijd kan verliezen met communautaire avonturen vergist zich. Een communautaire hold-up staat gelijk aan sociaaleconomische achteruitgang.”

De Europese Commissie bevestigt onder meer het stabiliteitsprogramma dat ons land heeft ingediend en dat voorziet in een begrotingsevenwicht tegen 2021. De voorbije jaren werd het tekort teruggebracht naar een nominaal saldo van -0,69%. Door de regeringsval eind vorig jaar en het uitblijven van een volwaardige begroting 2019 loopt het nominaal tekort dit jaar opnieuw op. Zolang er geen volwaardige federale regering is, zal het tekort blijven oplopen.

Hervormingen verderzetten

De absolute prioriteit voor de volgende federale regering is en blijft het versterken van ons sociaaleconomisch weefsel. Dat betekent onder meer het verderzetten van belangrijke hervormingen in de arbeidsmarkt en het verder laten dalen van de belastingen op werk. Een groeiende economie en meer mensen aan het werk blijven de beste garanties op een sterke sociale zekerheid en zekere pensioenen. Deze hervormingen kunnen en mogen niet op de lange baan worden geschoven. Want dan zullen burgers en bedrijven dit cash betalen.

Tegelijk is het absoluut noodzakelijk dat we meer investeren in mensen, in onderwijs en opleiding. Ook de Europese Commissie maakt zich zorgen over de kwaliteit van ons onderwijs en de kansen van kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt. Pappen en nathouden is geen optie. Op het vlak van onderwijs, opleiding en levenslang leren is duidelijk een versnelling nodig. Daarvoor moeten de regio’s, gemeenschappen en het federale niveau samenwerken in plaats van elkaar te bekampen.

Lees de aanbevelingen van de Europese Commissie hier.