20 februari 2020 | financiën

“Boodschap IMF: doorbreek zo snel mogelijk politieke blokkering”

“België moet zo dringend mogelijk opnieuw in beweging komen om de hervormingen verder te zetten. Dat is de rode draad doorheen het nieuwe IMF-rapport over ons land,” aldus vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo. Het IMF bracht de voorbije dagen haar jaarlijks werkbezoek aan België, in het kader van de Artikel IV surveillance.

Alexander De Croo: “Het IMF concludeert dat de economische motor van België tot nu toe relatief goed is blijven draaien, met een sterke jobcreatie en een historisch lage werkloosheid. Maar het IMF waarschuwt ook voor de risico’s. Wanneer niet wordt ingegrepen, loopt het overheidstekort de volgende jaren sterk op, onder druk van de uitgaven. Alleen een volwaardige regering kan dit aanpakken.  De manoeuvreerruimte van de regering in lopende zaken is daarvoor te beperkt.”
 
Hervormingsagenda niet af
Vorig jaar kwamen er 70.000 nieuwe jobs bij en de werkloosheid staat op een historisch dieptepunt van 5,4 procent. “Het IMF geeft aan dat de vorige regering belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd in de arbeidsmarkt, de belastingen en de pensioenen. De tax shift en de hervormingen hebben een positief effect gehad, maar de hervormingsagenda is nog niet af. Het IMF wijst bijvoorbeeld op de noodzaak nog meer mensen aan het werk te krijgen, onze productiviteit op te krikken en de stijging in de overheidsuitgaven af te remmen. De uitdagingen blijven groot.”
 
Het IMF waarschuwt voor het risico dat de langdurige politieke onzekerheid het vertrouwen en de groei aantasten. Ook escalerende handelsspanningen, een groeivertraging in het eurogebied en een snellere verspreiding van het coronavirus zijn neerwaartse risico’s. Momenteel verwacht het IMF dat de groei dit en volgend jaar zal matigen tot 1,2 procent en zich op de middellange termijn stabiliseert op ongeveer 1,3 procent.
 
Door stilstand lopen risico’s op
“De boodschap van het IMF is duidelijk: vorm een regering die België opnieuw in beweging brengt en de hervormingstrein op de rails zet. Met elke maand stilstand lopen de risico’s op en wordt die opdracht zwaarder,” besluit minister De Croo.