13 september 2013 | europanieuwspensioenenvicepremier

Constructief onderhoud met Chinese ambtgenoot

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo heeft in Peking met zijn ambtgenoot Yin Weimin, minister van Werk en Sociale Zaken, de voortgang in de onderhandelingen over een bilateraal sociaal zekerheidsverdrag tussen China en België besproken. Zo’n verdrag is belangrijk om de sociale bescherming van de 3.000 Belgen die actief zijn in China te versterken.

Het verdrag heeft onder meer tot doel dat Belgen die in China verblijven en Chinezen die in het België verblijven geen dubbele sociale bijdragen moeten betalen en sociale verzekeringsperiodes uit de verschillende landen makkelijk kunnen worden samengevoegd.

Aansluitend ontmoet vicepremier De Croo vrijdag in de Belgische ambassade vertegenwoordigers van verschillende Chinees-Belgische investeringsfondsen en van het Chinese bedrijfsleven om zowel België aan te prijzen als investeringsland voor Chinese bedrijven als de toegang van Belgische bedrijven tot China te bespreken.

Met de ontmoeting op de ambassade rondt Alexander De Croo zijn bezoek af aan China en het World Economic Forum (WEF) in Dalian, ook wel bekend als “Summer Davos”. Het WEF vroeg hem enkele maanden geleden om vicevoorzitter te worden van hun vergrijzingsdenktank, de Global Agenda Council on Ageing.

“In Dalian had ik de kans om met de leiding van het World Economic Forum een agenda uit te zetten voor de komende periode. Ook de ruimere discussies over economisch herstel waren erg zinvol. Opvallend was het optimistische en hoopvolle klimaat. Het gevoel is dat we in Europa stilaan op een kantelmoment komen van nieuwe economische groei. Al beseft iedereen dat er nog veel werk is, zowel in het verder aanpakken van de budgettaire crisis en het omvormen van ons sociaaleconomisch model tot een duurzaam model dat mensen ook op lange termijn bescherming geeft. Toch stel je vast dat er meer vertrouwen is dan pakweg een jaar geleden”, besluit Alexander De Croo.