17 juni 2020 | coronacrisisfinanciënnieuws

Converteerbare FPIM-lening van 25 miljoen euro voor Aviapartner

De ministerraad geeft groen licht voor het verstrekken van een converteerbare lening van maximaal 25 miljoen euro aan Aviapartner België door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Doel is de liquiditeit- en solvabiliteitspositie van het bedrijf te versterken en de hervatting van haar activiteiten mogelijk te maken.

Grondafhandelingsbedrijf Aviapartner België stelt in ons land 1.800 mensen te werk en is actief op de luchthavens van Zaventem, Antwerpen, Oostende en Luik. Door de COVID-19-crisis zag Aviapartner de voorbije maanden haar inkomsten tot 95 procent dalen. Om een herstart van haar activiteiten mogelijk te maken, diende het bedrijf een vraag tot financiële steun in bij de federale overheid.

Conform Europese regels

De ministerraad gaf vandaag groen licht voor het toekennen van een converteerbare lening via de FPIM. De initieel geplande duur van de lening is zes jaar. Overeenkomstig de voorwaarden van de Tijdelijke Kaderregeling van de Europese Commissie zal de coupon van de lening progressief zijn. Indien de lening niet binnen de voorziene termijn wordt terugbetaald zal deze automatisch worden omgezet in aandelen.

Aviapartner België is verplicht de lening te gebruiken voor de financiering van haar Belgische activiteiten. Daarnaast mag het bedrijf geen dividenden uitkeren, geen niet-verplichte couponbetalingen doen of aandelen terugkopen ( behalve met betrekking tot de Staat) zolang de lening of de herkapitalisatiemaatregelen niet volledig zijn afgelost.

De huidige hoofdaandeelhouder van Aviapartner zal bovendien zijn lening van 25 miljoen aan het bedrijf volledig omzetten in aandelenkapitaal en op deze manier op substantiële manier mee bijdragen aan het versterken van de solvabiliteit van Aviapartner.

Essentiële dienstverlener Brussels Airport

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo: “Nu de luchtvaart langzaam opnieuw opstart, is het cruciaal dat op Brussels Airport ook alle noodzakelijke diensten gegarandeerd zijn. De grondafhandeling is daarbij essentieel. Zonder laden, lossen, verslepen, schoonmaken en bijtanken, kan geen enkel vliegtuig de lucht in. Met deze converteerbare lening verzekert de FPIM dat Aviapartner België haar activiteiten kan hervatten en dat Brussels Airport kan blijven draaien.”

Elke rechtstreekse of onrechtstreekse financiële tussenkomst van de Belgische staat, voor zover deze moet worden beschouwd als staatssteun in de zin van het recht van de Europese Unie, moet vooraf worden aangemeld en goedgekeurd door de Europese Commissie.