12 maart 2020 | coronacrisisfinanciën

Financieel-economische kerngroep voor coronacrisis

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo heeft aan de Gouverneur van de Nationale Bank van België gevraagd een financieel-economische kerngroep in het leven te roepen naar aanleiding van de coronacrisis.

“We weten uit het verleden dat ons land in tijden crisis een sterk absorptievermogen heeft en dat de economische stabilisatoren hun werk doen. We zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven niet over kop gaan en mensen hun job niet verliezen,” zei minister De Croo in de Kamer.  

De minister van Financiën heeft aan de Gouverneur van de Nationale Bank van België gevraagd een financieel-economische kerngroep in het leven te roepen. Die krijgt als opdracht om op voortdurende basis de financieel-economische situatie van ons land op te volgen, te analyseren en concrete voorstellen te formuleren aan de regering.

Gezonde bedrijven ondersteunen  

Gisteren nam de Nationale Bank, in overleg, reeds de beslissing om de contracyclische kapitaalbuffer vrij te geven waardoor de banken hun dienstverlening en kredietverlening aan bedrijven kunnen blijven garanderen.  

Woensdagavond zat minister De Croo ook samen met vertegenwoordigers van de financiële sector. De Belgische banken engageren zich uitdrukkelijk om de Belgische economie ten volle te ondersteunen en gezonde bedrijven niet in de steek te laten.    

Afstemming Europese maatregelen  

Verder staat minister De Croo voortdurend in contact met zijn Europese collega’s om de Europese financieel-economische aanpak op elkaar af te stemmen. Landen moeten over voldoende middelen beschikken om kortetermijneffecten op te vangen en op middellange termijn investeringen te ondersteunen.    

Vorige vrijdag heeft de ministerraad al ingestemd met een eerste pakket economische steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Ook werd beslist om de vervangingsratio van uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid werd opgetrokken naar 70%.