15 november 2013 | europavicepremier

De federale regering komt haar Europese engagementen na

“België is volop bezig met een budgettaire inhaaloperatie. Het komt er nu op aan dat begrotingswerk de volgende jaren op een ernstige manier voort te zetten”. Zo reageert vicepremier Alexander De Croo op de beoordeling door de Europese Commissie van het Belgische begrotingswerk. Hij merkt daarbij op dat alle overheden in ons land daarvoor blijvend zullen moeten samenwerken, omdat Europa voor ons land het gezamenlijke budgettaire resultaat tegen het licht houdt.

Vicepremier Alexander De Croo heeft er alle vertrouwen in dat ons land de procedure van buitensporig tekort zal kunnen verlaten. België viel daaronder omdat het begrotingstekort de voorgaande jaren groter uitviel dan 3 procent van het bbp. De Croo merkt op dat de begrotingsinspanningen voor dit jaar op spoor zitten en dat het tekort structureel verbetert met 1 procent van het bbp. “De federale regering komt zo haar Europese engagementen na en dat is goed nieuws. Begrotingsstabiliteit geeft mensen en bedrijven extra vertrouwen. Dat is wat onze economie vandaag nodig heeft”, luidt het.

Ook de oefening voor volgend jaar krijgt groen licht van de Europese Commissie, al vraagt die er wel over te waken dat de inspanningen voldoende structureel zijn. “Het is daarom belangrijk dat we waakzaam blijven: de structurele sanering van de overheidsfinanciën blijft een minutieus werk dat voortdurende monitoring en desnoods bijsturing vraagt. Alle overheden zullen daarvoor de volgende jaren blijvend moeten samenwerken”, vindt De Croo.

Uit het Europees rapport van vorige week bleek ook al dat de Belgische overheidsfinanciën op een keerpunt zitten. “België doet het beter dan het gemiddelde in de eurozone op het vlak van het wegwerken van het structureel tekort. Ook op vlak van het nominaal begrotingssaldo levert ons land grotere inspanningen dan het gemiddelde in de eurozone. België is volop bezig met een budgettaire inhaaloperatie. Het komt er nu op aan dat begrotingswerk de volgende jaren op een ernstige manier verder te zetten”, besluit Alexander De Croo.