24 april 2020 | digitaaleconomiefiscaalnieuws

Deeleconomie: vanaf 2021 andere regels

Minister van Financiën Alexander De Croo benadrukt dat het Grondwettelijk Hof de regeling rond onbelast bijverdienen in de deeleconomie niet vernietigt.

Alexander De Croo: “België was het eerste land in Europa dat in 2016 de deeleconomie uit de grijze zone haalde en onderworp aan een laag belastingtarief van 10%. Die aanpak werd later ingeschoven in de regeling rond onbelast bijverdienen. Nu het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen heeft vernietigd, zal vanaf begin volgend jaar opnieuw de wettelijke regeling van 2016 van kracht zijn.”

Belastingtarief van 10%

Dat wil zeggen dat occassionele bijverdiensten in de deeleconomie via een erkend deelplatform vanaf 2021 onderworpen zullen zijn aan een belastingtarief van 10%. Op jaarbasis geldt een plafond van 5.390 euro aan het huidig indexcijfer. Het plafond zal in 2021 herberekend worden op basis van de dan geldende indexcijfers.