20 september 2019 | brexitdouanefinanciën

Douane maakt zich verder klaar voor brexit

Op 20 september kwam de ministerraad bijeen over voorbereidingsmaatregelen en contingentie-initiatieven in het kader van de brexit. De douanediensten voeren de inspanningen op.

Om na een harde brexit de handel met het VK zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd een reeks maatregelen beslist. Zo zullen de douanecontroles van de vijftig grootste exporteurs worden uitgevoerd op de bedrijfsterreinen zelf. Op deze manier ontlast men de haven van Zeebrugge.

Om de extra dienstverlening te garanderen, werden intussen ook al 318 extra douaniers aangeworven.

Daarnaast werd nog een reeks andere maatregelen genomen:

  • het principe van het gebruik van de GeoTool als dynamische cartografische tool voor vier weken
  • de organisatie van een interfederale informatievergadering met de deelgebieden
  • de voortzetting van informatieactiviteiten voor de Belgische burgers en bedrijven in België door alle federale administraties
  • een bezoek aan de haven van Zeebrugge en een vergadering met de betrokken administraties ter plaatse vóór de dag van de brexit

De maatregelen zijn een aanvulling op eerdere beslissingen. Zo nam de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers eind maart al een een wetsontwerp aan over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord met de Europese Unie.

Na verdere analyse door de Belgische en Britse administraties, zullen bijkomende specifieke bepalingen deze wet aanvullen op het vlak van fiscaliteitjustitie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en mobiliteit.

Nog meer weten?

Bekijk dan deze Presentatie_Brexit.pptx (1377.4Kb) voor meer informatie.