17 juli 2020 | europaopinievicepremier

Eendracht maakt macht – ook in Europa

Vandaag start een Europese Raad die best historisch mag genoemd worden. De inzet is enorm. Er ligt een pakket van 1.800 miljard euro op tafel, voor de volgende zeven jaar. Dat is 1.800.000.000.000 euro om Europa uit de coronacrisis te tillen, maar ook om de omslag te maken naar een sterkere en duurzame economie.

Hervormen met ambitie

Maar met geld alleen komen we er niet. We moeten ook verder hervormen. Zodat alle Europese landen een sterke economie hebben die future-proof is. En in Oost-Europa moeten Orbàn en Kaczynski de rechtsstaat en democratie herstellen en de LGBTI-rechten respecteren.

Het Europese plan toont waar het te lang aan gemankeerd heeft: ambitie! Het Belgische belang in dit verhaal is enorm. Maar helaas is het weer simplisme troef en domineert de framing dat België méér zal moeten afdragen aan Europa. Dat klopt niet.

1. Ten eerste, zal het nieuwe Europees relancegeld opgehaald worden op de financiële markten door de Europese Commissie. De terugbetaling gebeurt door Europa zelf, niet door de lidstaten. Geld voor de afbetaling kan komen van bijvoorbeeld een belasting op de grote tech-bedrijven die eindelijk hun eerlijk deel moeten doen, of van een bijdrage van niet-Europese bedrijven met een te grote CO2-uitstoot. Dit plan zal de schuldendruk op de Europese landen doen dalen.

2. Ten tweede, zal ons land bovenop de 5 miljard relance-geld waar het recht op heeft, nog beroep kunnen doen op brexit-fondsen. Dat geld wordt vrijgemaakt voor landen en regio’s die het zwaarst getroffen zijn door de brexit – waar België en vooral Vlaanderen toe behoren. Daar bovenop kan ons land nog eens extra projecten indienen om de solvabiliteit van haar ondernemingen te versterken.

Solidair én verantwoordelijk

België en Vlaanderen hebben alles te winnen bij dit plan. De Europese interne markt moet zich in zijn geheel herstellen. Onze Belgische bedrijven hebben niets te winnen bij een arm Europees Zuiden. Dat kost ook bij ons groei en jobs. Daarom moeten we solidariteit koppelen aan verantwoordelijkheid. België moet samen met de landen uit het zuiden “ja” zeggen aan Europese investeringen. En met de landen uit het noorden front vormen om “ja” te zeggen aan de noodzakelijke hervormingen.

Deze week kopte de Financial Times nog dat de brexit de Britse bedrijven opzadelt met een factuur van 7 miljard pond; 7 miljard pond omdat de Britten breken met Europa. Dan kies ik liever Europese samenwerking en miljarden aan investeringen. Eendracht maakt macht – ook in Europa.