23 december 2016 | digitaaleconomienieuws

Eindelijk schrapping Waalse pyloontaks

Vicepremier en minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo is tevreden met het princiepsakkoord tussen het Waals Gewest en de telecomoperatoren over de afschaffing van de pyloontaks in ruil voor investeringen in het kader van het aanpakken van witte zones. De federale regering dringt al langer op het schrappen van de pyloontaks. “Dat is een taks op de digitale vooruitgang. Hopelijk volgt nu ook Brussel.”

Alexander De Croo: “De federale regering vraag al een hele tijd de afschaffing van de Waalse pyloontaks. Het belasten van gsm-masten is contraproductief. Het remt de uitrol van het mobiele netwerk en leidt ertoe dat mensen in afgelegen gebieden een slechte of helemaal geen mobiele dekking hebben. Ik ben tevreden dat het Waals Gewest dat nu eindelijk inziet. Hopelijk volgt binnenkort ook het Brussels Gewest. De hoofdstad van Europa maakt zichzelf compleet belachelijk met deze archaïsche belasting die investeringen in de vernieuwing en uitbouw van het mobiele netwerk in Brussel afremt.”

Eind 2014 bedroeg de gecumuleerde gemeentebelasting over verschillende jaren voor de verschillende operatoren in Wallonië 72,3 miljoen euro en in Brussel 78,4 miljoen euro.

Investeren in witte zones
Minister De Croo is tevreden dat de operatoren tegelijk hun inspanningen versterken voor het wegwerken van de witte zones. Dat zijn zones waar geen kwaliteitsvolle netwerkverbindingen beschikbaar zijn. Uit een analyse van telecomregulator BIPT blijkt dat 39 gemeenten waar de vaste dekking met 30 Mbps niet hoger is dan 60% en er geen volledige 4G-dekking is, allemaal in het Waals Gewest liggen. Zowat de helft van deze gemeenten heft ook een pyloontaks en is dus deels mee verantwoordelijk voor de gebrekkige connectiviteit.

Het actieplan Witte Zones dat minister De Croo drie maand geleden lanceerde, zette dan ook in op de afschaffing van deze pyloontaks. In het kader van het Actieplan Witte Zones lopen in de betrokken gemeenten proefprojecten die technologische oplossingen onderzoeken om de netwerkverbindingen te verbeteren. Deze oplossingen zullen daarna ook voor andere witte zones in ons land gebruikt worden.

Minister De Croo hoopt dat met deze extra inspanningen van de telecomoperatoren snel heel wat mensen in witte zones kunnen rekenen op een betere gsm-ontvangst en snellere netwerkverbindingen.