10 oktober 2018 | duurzaamheidinternationaalontwikkeling

Enabel-klimaatconferentie zet in op aanpak klimaatverandering in Afrikaanse steden

We moeten hier de klimaatverandering aanpakken, maar mogen zeker de armste landen niet vergeten. Zij zijn nog een veel groter slachtoffer van de klimaatverandering.” Dat is de boodschap van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en van Enabel-directeur Jean Van Wetter. Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel organiseert vandaag en morgen een internationale klimaatconferentie in Brussel.

Meer dan 170 deelnemers uit binnen- en buitenland debatteren er over manieren om klimaatverandering te integreren in de ontwikkelingsstrategieën van secundaire steden, onder meer in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Stedelijke gebieden kwetsbaarst

Jean Van Wetter: “Meer dan de helft van de wereldbevolking woont vandaag in stedelijke gebieden, in 2050 loopt dat op tot bijna zeven mensen op tien. Steden dragen sterk bij tot de klimaatverandering via de uitstoot van broeikasgassen, en tegelijk zijn ze het kwetsbaarst voor de negatieve gevolgen van die klimaatverandering, zoals hittegolven, overstromingen en krachtige stormen. In de minst ontwikkelde landen zijn de gevolgen des te erger.

Daarom organiseert Enabel vandaag en morgen een internationale conferentie rond de aanpak van de klimaatverandering in secundaire steden in Afrika. Die steden zijn sterk afhankelijk van de landbouw en van de natuurlijke rijkdommen uit het hinterland. Aandacht gaat onder meer naar het vertalen van nationale klimaatplannen in lokale projecten, de ontwikkeling van groene economie en milieuvriendelijk bouwen. De discussies moeten ook leiden tot aanbevelingen voor de nieuwe Belgische samenwerkingsprogramma’s met Rwanda, Benin en Tanzania

100 miljoen euro per jaar

Alexander De Croo: “De klimaatconferentie van Enabel komt op een cruciaal moment. Niet alleen is er het nieuwe klimaatrapport, maar het thema moet ook een plaats krijgen in onze samenwerking met de partnerlanden. Vandaag al trekt ons land zowat 100 miljoen euro uit om de armste landen te ondersteunen de klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat is nodig. Want die armste landen worden het hardst getroffen, maar hebben het minste middelen om zich te beschermen.

De deelnemende experts, vertegenwoordigers van Europese ontwikkelingsagentschappen, de Europese Commissie, ngo’s, universiteiten, vertegenwoordigers van partnerlanden en burgemeesters uit secundaire steden krijgen op de conferentie de kans om ervaring uit te wisselen en hun professionele netwerk uit te breiden. De conferentie wordt georganiseerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel in samenwerking met de klimaatdienst van de FOD Volksgezondheid, de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem leidde de conferentie in. “Het klimaatrapport dat het VN-klimaatpanel dat gisteren werd gepubliceerd, is een wereldwijde waarschuwing en zet iedereen voor zijn verantwoordelijkheden,” onderstreepte ze.