2 juni 2014 | europanieuwsvicepremier

Europa kijkt positiever naar België dan paar jaar geleden

‘Europa kijkt vandaag positiever naar ons land dan een paar jaar geleden,’ zegt vicepremier Alexander De Croo in reactie op de beslissing van de Europese Commissie om de buitensporigtekortprocedure voor ons land stop te zetten.

De Europese Commissie maakt vandaag officieel wat al langer werd verwacht: de inspanningen van de voorbije jaren hebben het tekort duurzaam onder de 3% gebracht. België heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, waardoor Europa vandaag positiever kijkt naar ons land dan enkele jaren geleden.

Tegelijk stelt de Europese Commissie dat ons land het budgettaire werk moet aanhouden. Samenwerking tussen de verschillende overheden is daarbij het sleutelwoord voor de Europese Commissie die expliciet pleit voor een ‘evenwichtige bijdrage’ van alle overheidsniveaus.

Positief effect
Uit het Europese rapport blijkt ook dat de eerste stappen op het vlak van pensioenen en vergrijzing duidelijk effect hebben. De Europese Commissie stelt met name dat de hervormingen in de sociale zekerheid met betrekking tot ouderen een positieve impact hebben op de tewerkstelling van oudere werknemers. Ook op dit punt vraagt de Europese Commissie om de volgende jaren het werk verder te zetten door onder meer de kloof tussen de effectieve en wettelijke pensioenleeftijd verder te dichten.