2 maart 2019 | brexit

Fiscaal luik toegevoegd aan brexit noodwet

De Ministerraad heeft net beslist om de overgangsbepalingen In geval van no deal brexit uit te breiden met een fiscaal luik. Dat doet ze op minder dan een maand verwijderd van 29 maart 2019 omwille van het stijgend risico van een no deal.


Met of zonder deal treedt in de nacht van 29 maart op 30 maart het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Omdat het bestaan van een deal nog steeds onzeker is, nemen verschillende EU-lidstaten maatregelen te om te voorzien in een overgangsregeling. Ook de regering Michel bereidt een noodwet voor om de effecten van een mogelijke harde brexit voor de Belgische economie op te vangen.

De overgangsperiode loopt tot 31 december 2019. In de noodwet is de mogelijkheid om de uiterste datum te vervroegen voorzien.

Alexander De Croo: “29 maart komt steeds dichterbij. We moeten ervoor zorgen dat alle flanken gedekt zijn om een harde brexit landing te vermijden”.

Doordat het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode nog beschouwd worden als een lidstaat van de Europese Unie, kan de nodige tijd kan genomen worden om een grondige regeling uit te werken voor elke relevante fiscale wetsbepaling. De overgangsregeling voor het fiscale luik zal gelden voor alle federale fiscale wetboeken, bijzondere wetsbepalingen en uitvoeringsbesluiten.

Fiscale bepalingen met betrekking tot de btw en douane en accijnzen vallen niet onder de overgangsregeling omdat het gaat om Europese belastingen, waardoor België niet in unilaterale maatregelen kan voorzien.

De overgangsregeling zal enkel toegepast worden voor de fiscale bepalingen waarvoor vaststaat dat het Verenigd Koninkrijk in een wederkerige behandeling voorziet.