9 april 2020 | coronacrisisfiscaalnieuws

Fiscale maatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

Heel wat gezinnen en bedrijven zijn hard getroffen door de coronacrisis. Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo heeft de voorbije dagen en weken een hele reeks fiscale maatregelen genomen om gezinnen en bedrijven te ondersteunen. De maatregelen geven gezinnen en bedrijven extra financiële ademruimte zodat ze deze moeilijke periode beter kunnen overbruggen.

  1. Uitstel van betaling van belastingen

De betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing worden met 2 maanden verlengd. Uitstel van betaling betekent dat men later kan betalen en dat de fiscus geen nalatigheidsinteresten en geen boetes int. Deze beslissing zorgt voor meer dan 4,5 miljard aan buffers voor getroffen bedrijven.

Indien dit bijkomend uitstel niet afdoende is, kan men met de FOD Financiën bijkomende betalingsmodaliteiten afspreken zoals een afbetalingsplan en geen toepassing van nalatigheidsinteresten.
 
Ook de betalingstermijnen van de aanslagbiljetten van de vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners worden met 2 maanden verlengd.

Meer weten? Klik hier voor details (FOD Financiën)

2. Snellere terugbetaling btw-tegoeden

Concreet: bedrijven die vóór 4 april hun btw-aangifte voor de maand februari indienen, zullen hun btw-tegoed ten laatste op 30 april uitbetaald krijgen. Dat betekent een versnelde terugbetaling van twee maanden. De FOD Financiën heeft berekend dat deze versnelde terugbetaling zowat 16.000 bedrijven in totaal 600 miljoen aan extra liquiditeiten geeft. Het gaat om bedrijven die een maandaangifte doen.

Voor kwartaalaangiftes geldt vandaag reeds een terugbetalingstermijn van 1 maand na afloop van de indieningstermijn; de aangiftetermijn voor kwartaalaangiften voor het eerste kwartaal 2020 werd vorige week reeds verlengd tot 7 mei 2020.

Meer weten? Klik hier voor details (FOD Financiën)

3. Geen belasting op steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten

De gemeenschappen en gewesten namen een hele reeks steunmaatregelen om getroffen gezinnen en bedrijven bij te staan op dit moeilijke moment. Het kan niet de bedoeling zijn om op deze steunmaatregelen inkomstenbelasting te heffen. Zo voorzien het Vlaams en Brussels gewest bijvoorbeeld een premie van 4.000 euro voor handelszaken die verplicht moeten sluiten, het Waals gewest voorziet een premie van 5.000 euro.  Al de gewestelijke premies zijn belastingvrij.

4. Voordeligere regeling voor latere voorafbetalingen

Zelfstandigen en bedrijven die tijdig voorafbetalingen doen, kunnen in normale omstandigheden rekenen op een belastingvoordeel. Hoe sneller men voorafbetaalt, hoe hoger het voordeel. Omdat heel wat zelfstandigen en vennootschappen door de coronacrisis met liquiditeitsproblemen kampen, is het voor hen vandaag moeilijk om de nodige voorafbetalingen te doen. Om te vermijden dat ze worden gestraft wanneer ze pas later dit jaar voorafbetalen, worden de voordelen voor de twee laatste kwartalen verhoogd. Dit geeft zelfstandigen en bedrijven extra ademruimte.
 
Voor vennootschappen stijgt het voordeel voor voorafbetalingen in het derde kwartaal van 6% naar 6,75%, in het vierde kwartaal gaat het voordeel van 4,5% naar 5,25%. Let wel: enkel vennootschappen die geen dividenden uitkeren of kapitaalsverminderingen uitvoeren tijdens de periode van 12 maart tot 31 december komen voor deze tijdelijke voordelige regeling in aanmerking. Voor zelfstandigen stijgt het voordeel gekoppeld aan voorafbetalingen van de personenbelasting in het derde kwartaal van 2% naar 2,25%, in het vierde kwartaal stijgt het voordeel van 1,5% naar 1,75%. 

Meer weten? Klik hier voor details (FOD Financiën)

5. Verlenging fiscale termijnen tax shelter audiovisuele productie en podiumkunsten

Productievennootschappen die gebruik maken van de tax shelter audiovisuele productie of podiumkunsten, krijgen zes maanden extra voor het doen van uitgaven. Voor podiumkunsten gaat de termijn van 24 naar 30 maanden. Voor de audiovisuele sector van 18 naar 24 maanden (animatie: van 24 naar 30 maanden). Producenten moeten kunnen aantonen dat de ze rechtstreeks schade ondervinden van de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd in de strijd tegen het coronavirus. 

Meer weten? Klik hier voor details (FOD Financiën)

6. Geen btw op giften van medische materialen aan ziekenhuizen

Vorige week werd een omzendbrief gepubliceerd om voorraden van medische hulpgoederen die aan ziekenhuizen en zorginstellingen worden geschonken, vrij te stellen van btw. Deze omzendbrief wordt nu wettelijk verankerd. Normaal kan enkel btw worden afgetrokken bij verkoop, niet bij schenking. Ook wanneer men tijdelijk extra kosten maakt voor de productie en schenking van medische hulpgoederen zal men dit in rekening kunnen brengen als beroepskost. 

Meer weten? Klik hier voor details (FOD Financiën)