28 maart 2019 | brexit

Fiscale standstill bij harde brexit

Bij een harde brexit zal België op het vlak van de fiscale wetgeving het Verenigd Koninkrijk nog tot eind dit jaar beschouwen als lid van de Europese Unie. Deze fiscale standstill moet vermijden dat belastingplichtigen onmiddellijk nadelige gevolgen ondervinden van een brexit zonder terugtrekkingsakkoord. De Kamer keurde daarvoor vandaag plenair een amendement goed dat er kwam op initiatief van minister van Financiën Alexander De Croo.

Bij een brexit zonder terugtrekkingsakkoord zal het Verenigd Koninkrijk vanaf 12 april 2019 niet langer deel uitmaken van de Europese Unie. Dat betekent dat heel wat fiscale regelgeving plots wijzigt en ook voor belastingplichtigen een periode van onzekerheid aanbreekt. 

De fiscale standstill zal gelden voor alle fiscale bepalingen, met uitzondering van douane, accijnzen en btw. Wanneer de overgangsperiode niet langer noodzakelijk is, kan ze worden ingekort. Bovendien is een wederkerigheidsvereiste ingebouwd die een strikte voorwaarde vormt voor de effectieve toepassing van de overgangsmaatregel.

Alexander De Croo, minister van Financiën: “Een brexit zonder terugtrekkingsakkoord zou een absolute mislukking zijn. Het is schadelijk voor onze economie, maar betekent ook voor belastingplichtingen onzekerheid. Een fiscale standstill tot eind dit jaar moet deze onzekerheid en de fiscale impact van een harde brexit op burgers en bedrijven milderen. Tegelijk geeft de overgangsperiode de overheid tot eind dit jaar de tijd om definitieve oplossingen uit werken die vaak grondig onderzoek vragen.”