3 april 2020 | coronacrisisfinanciënfiscaalnieuws

Geen belasting op gewestelijke steunmaatregelen

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goedgekeurd met verschillende fiscale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Zo zullen steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten belastingvrij zijn en komt er tijdelijk een voordeligere regeling voor latere voorafbetalingen van zelfstandigen en vennootschappen.

  • Geen belasting op steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten

De gemeenschappen en gewesten namen een hele reeks steunmaatregelen om getroffen gezinnen en bedrijven bij te staan op dit moeilijke moment. Het kan niet de bedoeling zijn om op deze steunmaatregelen inkomstenbelasting te heffen. Zo voorzien het Vlaams en Brussels gewest bijvoorbeeld een premie van 4.000 euro voor handelszaken die verplicht moeten sluiten, het Waals gewest voorziet een premie van 5.000 euro. Het Vlaams gewest voorziet ook een forfaitaire vergoeding voor water en verwarming voor aan mensen die economisch werkloos zijn. Al de gewestelijke premies zijn belastingvrij.
 

  • Voordeligere regeling voor latere voorafbetalingen

Zelfstandigen en bedrijven die tijdig voorafbetalingen doen, kunnen in normale omstandigheden rekenen op een belastingvoordeel. Hoe sneller men voorafbetaalt, hoe hoger het voordeel. Omdat heel wat zelfstandigen en vennootschappen door de coronacrisis met liquiditeitsproblemen kampen, is het voor hen vandaag moeilijk om de nodige voorafbetalingen te doen. Om te vermijden dat ze worden gestraft wanneer ze pas later dit jaar voorafbetalen, worden de voordelen voor de twee laatste kwartalen verhoogd. Dit geeft zelfstandigen en bedrijven extra ademruimte.
 
Voor vennootschappen stijgt het voordeel voor voorafbetalingen in het derde kwartaal van 6% naar 6,75%, in het vierde kwartaal gaat het voordeel van 4,5% naar 5,25%. Let wel: enkel vennootschappen die geen dividenden uitkeren of kapitaalsverminderingen uitvoeren tijdens de periode van 12 maart tot 31 december komen voor deze tijdelijke voordelige regeling in aanmerking. Voor zelfstandigen stijgt het voordeel gekoppeld aan voorafbetalingen van de personenbelasting in het derde kwartaal van 2% naar 2,25%, in het vierde kwartaal stijgt het voordeel van 1,5% naar 1,75%. Klik hier voor meer informatie.
 

  • Verlenging fiscale termijnen tax shelter audiovisuele productie en podiumkunsten

Productievennootschappen die gebruik maken van de tax shelter audiovisuele productie of podiumkunsten, krijgen zes maanden extra voor het doen van uitgaven. Voor podiumkunsten gaat de termijn van 24 naar 30 maanden. Voor de audiovisuele sector van 18 naar 24 maanden (animatie: van 24 naar 30 maanden). Producenten moeten kunnen aantonen dat de ze rechtstreeks schade ondervinden van de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd in de strijd tegen het coronavirus. Klik hier voor meer informatie.
 

  • Geen btw op giften van medische materialen aan ziekenhuizen

Vorige week werd een omzendbrief gepubliceerd om voorraden van medische hulpgoederen die aan ziekenhuizen en zorginstellingen worden geschonken, vrij te stellen van btw. Deze omzendbrief wordt nu wettelijk verankerd. Normaal kan enkel btw worden afgetrokken bij verkoop, niet bij schenking. Ook wanneer men tijdelijk extra kosten maakt voor de productie en schenking van medische hulpgoederen zal men dit in rekening kunnen brengen als beroepskost. Klik hier voor meer informatie.