decroo
 

15 januari 2014 | opinie

Goesting

Gepubliceerd in HRMagazine – Woorden voor 2014

Iets minder dan tien jaar geleden riepen de luisteraars van Radio 1 het woord ‘goesting’ uit tot mooiste woord van de Nederlandse taal. Misschien verhindert mijn eerder cijfermatige achtergrond het vinden van een actueler modewoord, maar tot op heden steekt dit woord er voor mij nog steeds met kop en schouders bovenuit.

Goesting draagt smaak, appetijt en prikkeling in zich. Het ongeduldig enthousiasme zit verborgen in het woord en in de manier waarop we het in tal van lokale varianten uitspreken. Nergens wordt goesting met tegenzin uitgesproken.

Goesting, en dat maakt mijn keuze persoonlijk, suggereert ook optimisme, de wil om je tanden ergens in te zetten, om er vol voor te gaan. Je kan niet mopperend enthousiast zijn. Daarom vermoed ik dat wie gelooft in vooruitgang ‘goesting’ koestert. Goesting past nu eenmaal bij vooruitgangsoptimisme.

Ik haal ‘goesting’ ook regelmatig aan wanneer ik het over pensioenen heb. Praten over pensioenen, kan immers niet zonder het ook over de loopbaan van mensen te hebben. En mensen langer aan de slag houden, kan slechts door hen meer goesting in het werk te laten vinden. Een pensioenhervorming die enkel extra plichten invoert, maar de arbeidsmarkt verder ongemoeid laat, zal tot weinig tastbare resultaten leiden. Het louter sleutelen aan leeftijdsgrenzen of loopbaanvoorwaarden volstaat niet. Geen keurslijf zo strak of de mens zoekt een porie om er uit te ontsnappen.

Willen we echte resultaten boeken, dan zullen we – werknemers, werkgevers en overheid samen – mensen moeten begeesteren. Bedrijven kunnen hun medewerkers het gevoel geven ergens bij  te horen, aan iets bij te dragen. Dat kan door oudere medewerkers niet zachtjes naar de uitgang te begeleiden, maar door de omstandigheden aan de mogelijkheden aan te passen. Door mensen vertrouwen en ruimte te schenken. Maar ook de overheid kan de goesting stimuleren. Niet met een slagregen van extra regeltjes en betutteling, maar door het aanmoedigen van wie vooruit wil, door arbeidskosten te verminderen, en door werk voor iedereen meer lonend te maken. Nu, maar ook later, door de band tussen werk en pensioen te versterken.

Die gezamenlijke aanpak leidt tot resultaat. Deze regering heeft de hervormingstrein op gang getrokken. Door samen gretig verder te werken wint hij aan snelheid. Goesting betekent vooruitgang.