10 oktober 2018 | #D4Ddigitaalontwikkeling

Hackers nemen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder handen

In oktober en november 2018 organiseert het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel ‘Hack the Goals’, een reeks van zes hackathons in vijf landen. In Senegal, Niger, Palestina, Marokko en Oeganda gaan creatieve teams op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen voor ontwikkelingsproblemen. Minister De Croo van Ontwikkelingssamenwerking en Digitale Agenda is enthousiast. “De toekomst is digitaal, ook op het vlak van ontwikkeling. De digitale revolutie geeft zoveel nieuwe kansen om ontwikkelingsuitdagingen anders en beter aan te pakken.

Tijdens de hackathons gaan de deelnemende teams op zoek naar creatieve digitale oplossingen voor concrete problemen waarmee de projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in die landen te maken hebben.

In Senegal bijvoorbeeld willen ze het ouders makkelijker maken om hun kinderen bij de geboorte in te schrijven bij de gemeente. In Palestina hebben de gemeentebesturen het moeilijk om te weten te komen wat de dagelijkse problemen en bezorgdheden van de inwoners zijn. En in Niger wordt er gebrainstormd over manieren om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren door burgerparticipatie.

Diversiteit troef

De hackathons zijn uniek omdat ze deelnemers met zeer uiteenlopende achtergronden bijeenbrengen. Gezondheidsdeskundigen of onderwijsexperts, eindgebruikers, IT-ers, jongeren, mensen uit de overheidsdienst, het maatschappelijke middenveld of de bedrijfswereld… Diversiteit troef dus, en dat is precies waar het bij ‘co-creatie’ om draait. De oplossingen die uit de bus komen, moeten zo uiteindelijk bijdragen aan de realisatie van de zeventien Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Sustainable Development Goals). Een lokale jury in ieder land kiest de beste of meest beloftevolle oplossing, die op 16 november mag deelnemen aan de internationale finale in België.

Op 16 november komen de vertegenwoordigers van de winnende hackathonteams samen in ‘Les Tanneurs’ (Huidevetterstraat, Brussel) voor de afsluitende avond, tijdens welke minister van Ontwikkelingssamenwerking en van Digitale Agenda Alexander De Croo de eerste prijs ter waarde van 5000 euro aan het winnende team zal uitreiken. De prijs is een aanmoediging om het voorgestelde idee ook daadwerkelijk te concretiseren in een functionele oplossing voor het project.

Innovatie hoeft niet duur te zijn

De andere deelnemende ‘oplossingen’ worden uiteraard niet in de vuilnisbak gegooid. “De hackathons zijn ook een sensibiliseringsactiviteit, om onze collega’s in de projecten te tonen hoe ze op een creatieve manier samen met burgers digitale innovaties kunnen bedenken. In het verleden hebben hackathons al bewezen dat vernieuwende oplossingen niet altijd duur hoeven te zijn,” zegt Bart Cornille, digitaal expert van Enabel.

De prijsuitreiking op 16 november wordt voorafgegaan door keynotes speeches over het belang en de mogelijkheden van digitalisering voor ontwikkeling. Naast Alexander De Croo zal ook Vice-voorzitter Andrus Ansip van de Europese Commissie het woord nemen, over de Europese strategie om digitalisering te integreren in het ontwikkelingsbeleid.

Nadien volgt een debat over de toekomst van digitalisering voor ontwikkeling, met deelname van digitaal ondernemer Isaya Yunge, oprichter van SomaApps in Tanzania en een van de 30 beloftevolle Afrikaanse ‘change-makers’ volgens Forbes, Afke Schaart, Vice-President en Europese topvrouw van GSMA, en Ibrahim Ouassari, mede-oprichter van MolenGeek.