decroo
 

20 juli 2016 | nieuws

Kamer stemt vandaag opheffing anonimiteit voorafbetaalde simkaarten

De plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers stemt vandaag over het wetsontwerp van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo om de anonimiteit voor prepaid simkaarten af te schaffen. Vorig week keurde de parlementscommissie terreur de maatregel al unaniem goed. Verwacht wordt dat de nieuwe regels dit najaar van kracht worden, na publicatie van een KB en advies van de Privacycommissie en de Raad van State.

De opheffing van de anonimiteit van voorafbetaalde simkaarten kadert in de strijd tegen terreur. Voorafbetaalde simkaarten zijn alomtegenwoordig in criminele kringen en aantrekkelijk door de anonimiteit die ze bieden. De identificatie van voorafbetaalde simkaarten moet de veiligheids- en inlichtingendiensten toelaten om sneller de identiteit te achterhalen van gebruikers van voorafbetaalde simkaarten.

Pas activering simkaart na identificatie 

Vandaag bewaren telecomoperatoren enkel de identificatiegegevens van klanten met een simkaart waaraan een abonnement is gekoppeld. De nieuwe regels zullen de telecomoperatoren verplichten om dat in de toekomst ook te doen voor voorafbetaalde simkaarten. Nieuwe voorafbetaalde kaarten zullen door de telecomoperatoren pas geactiveerd mogen worden nadat de eindgebruiker zich heeft geïdentificeerd.

Deze identificatie kan op verschillende manieren verlopen:

 • Aanschaf en identificatie van een voorafbetaalde simkaart in een winkel
  • via het inlezenvan een elektronische identiteitskaart
  • via een kopie van het identificatiedocument
 • Online aankoop en identificatie van een voorafbetaalde simkaart
  • via de elektronische identiteitskaart
  • via de elektronische handtekening
  • via een digitale toepassing van een identiteitsleverancier
  • via een online betalingstransactie

Bestaande en gekende klanten kunnen hun diensten bij hun telecomoperator ook uitbreiden met een voorafbetaalde simkaart. De identificatie is dan impliciet.

Overgangsperiode van zes maanden 

De nieuwe regels zullen niet enkel gelden voor nieuwe voorafbetaalde simkaarten, maar ook voor voorafbetaalde kaarten die reeds in omloop zijn. Huidige eindgebruikers van prepaidkaarten krijgen een overgangsperiode van uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van de nieuwe regels om zich bij hun telecomoperatoren te identificeren. Dat zal kunnen op dezelfde manier als voor nieuwe kaarten.

De telecomoperatoren zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de identificatie. Zij reiken betrokken kleinhandelaars middelen aan om de identificatie mogelijk te maken. De telecomoperatoren zullen ook instaan voor het bewaren van de identificatiegegevens.

De privacy is gegarandeerd via de Wet betreffende Dataretentie. Deze voorziet dat de gerechtelijke autoriteiten en de veiligheids- en inlichtingendiensten slechts beperkte toegang hebben tot de bewaarde identiteitsgegevens, zoals dat vandaag ook geldt voor de toegang tot identificatiegegevens van mobiele abonnementen bijvoorbeeld.