6 mei 2020 | coronacrisisfinanciënnieuws

Kamercommissie geeft groen licht voor fiscale maatregelen in strijd tegen corona

De Kamercommissie Financiën heeft vandaag op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een wetsontwerp goedgekeurd met een reeks fiscale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Zo zullen steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten belastingvrij zijn en komt er tijdelijk een voordeligere regeling voor latere voorafbetalingen van zelfstandigen en vennootschappen.

Geen belasting op steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten

De gemeenschappen en gewesten, maar ook de lokale besturen, namen reeds een hele reeks steunmaatregelen om getroffen gezinnen en bedrijven bij te staan op dit moeilijke moment. Zo voorzien het Vlaamse en Brussels-Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld een premie van 4.000 euro voor handelszaken die verplicht moeten sluiten, het Waalse gewest voorziet een premie van 5.000 euro. Het wetsontwerp bepaalt dat de premies die in het kader van de COVID-19 pandemie worden toegekend belastingvrij zullen zijn.
 

Voordeligere regeling voor latere voorafbetalingen

Zelfstandigen en bedrijven die tijdig voorafbetalingen doen, kunnen in normale omstandigheden rekenen op een belastingvoordeel. Hoe sneller men voorafbetaalt, hoe hoger het voordeel. Omdat heel wat zelfstandigen en vennootschappen door de coronacrisis met liquiditeitsproblemen kampen, is het voor hen vandaag moeilijk om de nodige voorafbetalingen te doen. Om te vermijden dat ze worden gestraft wanneer ze pas later dit jaar voorafbetalen, worden de voordelen voor de twee laatste kwartalen verhoogd. Dit geeft zelfstandigen en bedrijven extra ademruimte.
 
Voor vennootschappen stijgt het voordeel voor voorafbetalingen in het derde kwartaal van 6% naar 6,75%, in het vierde kwartaal gaat het voordeel van 4,5% naar 5,25%. Let wel: enkel vennootschappen die geen dividenden uitkeren of kapitaalsverminderingen uitvoeren tijdens de periode van 12 maart tot 31 december komen voor deze tijdelijke voordelige regeling in aanmerking.

Voor zelfstandigen stijgt het voordeel gekoppeld aan voorafbetalingen van de personenbelasting in het derde kwartaal van 2% naar 2,25%, in het vierde kwartaal stijgt het voordeel van 1,5% naar 1,75%. 

Op voorstel van de minister van Financiën zijn bedrijven die dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen of inkopen van eigen aandelen uitgesloten van de regeling. Daarnaast werd er voorzien dat vennootschappen met een link met belastingparadijzen evenmin van de gunstige regeling gebruik kunnen maken.

Verscheidene maatregelen tax shelter audiovisuele werken, podiumkunsten en gaming

Productievennootschappen die gebruik maken van de tax shelter audiovisuele productie of podiumkunsten, krijgen, in tegenstelling tot een eerdere communicatie vanuit de FOD Financiën, twaalf maanden extra voor het doen van uitgaven. Daarnaast worden nog verscheidene andere maatregelen getroffen ter ondersteuning van de Tax Shelter sector, zoals de wettelijke verankering van de retroactiviteit voor alle sectoren die kunnen genieten van de Tax Shelter, alsook de verhoging van de te investeren drempels op ondernemingsniveau.

Klik hier voor meer informatie.
 

Geen btw op giften van medische materialen aan ziekenhuizen

Eind maart werd een omzendbrief gepubliceerd om voorraden van medische hulpgoederen die aan ziekenhuizen en zorginstellingen worden geschonken, vrij te stellen van btw. Deze omzendbrief wordt nu wettelijk verankerd. Normaal kan enkel btw worden afgetrokken bij verkoop, niet bij schenking. Ook wanneer men tijdelijk extra kosten maakt voor de productie en schenking van medische hulpgoederen zal men dit in rekening kunnen brengen als beroepskost. 

Klik hier voor meer informatie.

Verlaging bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werklozen

Vandaag wordt voor tijdelijk werklozen een uniform percentage aan bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Dat percentage is echter te hoog voor de lage lonen waardoor de inkomensterugval in tijdelijke werkloosheid nog versterkt werd. Daarom besliste de commissie Financiën in overleg met minister De Croo dit tarief terug te brengen naar 15% voor de uitkeringen tot het einde van het jaar. Zo zal iedereen in tijdelijke werkloosheid vanaf de maand mei meer over houden op het einde van de maand.  Zo ondersteunen we de koopkracht van zij die getroffen werden door de crisis.