23 september 2019 | duurzaamheidinternationaalmensenrechtenontwikkeling

Koningin Mathilde en Alexander De Croo houden pleidooi om oorlog tegen kinderen te stoppen

De wreedheid van conflicten treft miljoenen kinderen en het aantal schendingen tegen kinderen in conflictsituaties blijft toenemen. In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York pleitten koningin Mathilde en vicepremier Alexander De Croo in België voor de stopzetting van de oorlog tegen kinderen.

Samen met de NGO Save the Children was België medeorganisator van een evenement op hoog niveau over kinderen en gewapende conflicten. Terwijl in het verleden belangrijke stappen werden gezet om kinderen in gewapende conflicten te beschermen, neemt het aantal schendingen tegen kinderen in gewapende conflicten helaas toe. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Save the Children – opgericht in Londen om kinderen in conflictsituaties in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog te helpen – richtte de discussie zich op de huidige acties van staten met betrekking tot de bescherming van kinderen in conflicten.

Vicepremier Alexander De Croo opende het evenement en HM de Koningin sprak in haar hoedanigheid als VN-Ambassadeur voor de doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Ook Nadia Murad, Nobelprijswinnares voor de vrede, sprak het publiek toe.

Geweld blijft toenemen

Net als een eeuw geleden blijven jongens en meisjes verstrikt in de ernstige en vaak levensbedreigende gevolgen van oorlog en gewapende conflicten. En hoewel er de afgelopen 100 jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het verbeteren van hun bescherming, blijven aandacht en actie van essentieel belang, aangezien de gerapporteerde schendingen tegen kinderen in conflictsituaties blijven toenemen. België blijft zich hard inzetten hiervoor.

“Kinderen worden nog steeds gerekruteerd door de strijdkrachten, worden vaak van hun familie gescheiden, uit hun huizen verdreven, vermoord, seksueel misbruikt of uitgebuit. Het is niet voldoende dat we ons best doen om de oorlog tegen kinderen te stoppen. We moeten doen wat noodzakelijk is,” zei vicepremier Alexander De Croo.

België leidt onderhandelingen

Tijdens zijn mandaat in de Veiligheidsraad (2019-2020) is België voorzitter van de werkgroep Kinderen en gewapende conflicten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De komende maanden leidt België de onderhandelingen binnen de VN-Veiligheidsraad over de aanpak van de schendingen van de rechten van het kind in Jemen, Afghanistan, Irak en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Eerder dit jaar werd hierover consensus bereikt met betrekking tot Syrië en Myanmar. De strijd tegen de straffeloosheid is één van de prioriteiten van het Belgische buitenlands beleid. België speelt ook een leidende rol in de strijd tegen de schendingen van de kinderrechten in gewapende conflicten buiten de VN-Veiligheidsraad.

België levert een belangrijke bijdrage aan het Monitoring and Reporting Mechanism van UNICEF dat betrouwbare informatie verzamelt over ernstige schendingen van de rechten van het kind in conflictsituaties.