decroo
 

18 oktober 2016 | in de persnieuwsvicepremier

Minister De Croo vraagt regulator nieuwe Proximus abonnementen te toetsen op vlak van netneutraliteit

Minister De Croo heeft aan telecomregulator BIPT gevraagd na te gaan of de nieuwe Proximus abonnementen de regels omtrent netneutraliteit respecteren.

Proximus heeft in haar abonnementen voorzien dat het verbruik van bepaalde applicaties niet meegeteld wordt in de maandelijkse limiet. De minister vraagt aan het BIPT na te gaan of de regels rond netneutraliteit worden gevolgd. 

Europa heeft vorig jaar strenge regels omtrent netneutraliteit goedgekeurd. Die regels moeten het vrij en open karakter van het internet garanderen. Er mag geen onderscheid gemaakt worden afhankelijk waarvoor je het internet gebruikt. 

De koepel van Europese regulatoren hebben een paar maanden geleden richtlijnen uitgevaardigd over hoe die regels praktisch moeten geïnterpreteerd worden. Ook het niet in rekening nemen van het verbruik van bepaalde apps, zerorating genoemd, kwam daarin aan bod. De regulatoren moeten onderzoeken of dergelijke praktijk marktverstorend werkt en optreden indien dit blijkt. 

Een vrij en open internet is niet alleen belangrijk voor gebruikers, maar ook voor toekomstige innovaties. In ons land is zich een levendige app-sector aan het ontwikkelen. Ook voor deze nieuwe applicaties is het van belang dat er geen marktverstoring is.