23 december 2016 | digitaalin de persvicepremier

Nieuwe voorzitter en raadsleden voor telecomregulator BIPT

De Ministerraad heeft vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo de ontwerpen van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) goedgekeurd.

De volgende kandidaten worden voor een periode van zes jaar aangesteld in de functie van voorzitter of lid van de Raad:

  • Dhr. Michel Van Bellinghen als voorzitter van de Raad van het BIPT
  • Dhr. Axel Desmedt als lid van de Raad van het BIPT
  • Dhr. Jack Hamande als lid van de Raad van het BIPT
  • Dhr. Luc Vanfleteren als lid van de Raad van het BIPT

Alexander De Croo: “Ik wens de nieuwe voorzitter en raadsleden van het BIPT alle succes toe. Het BIPT speelt een cruciale rol in onze post- en telecommarkt. Als onafhankelijk regulator moet het onder meer de concurrentie op de Belgische telecommarkt bevorderen, investeringen stimuleren en de belangen van de eindgebruikers beschermen. Dat is én blijft een bijzonder grote uitdaging in een markt die  onder impuls van de digitale revolutie razendsnel verandert. Om relevant te zijn moet het BIPT diezelfde snelheid en efficiëntie aan de dag leggen in haar besluitvorming.”

Het BIPT is ook verantwoordelijk voor het beheer van de radiofrequenties. Dat is een belangrijke opdracht, zeker nu de ontwikkeling van de nieuwe 5G-standaarden volop bezig is. Ons land moet daarin een voortrekkersrol spelen. Het BIPT kan er mee voor zorgen dat België een aantrekkelijk land is voor buitenlandse investeringen in de digitale economie,” besluit Alexander De Croo.