14 september 2016 | digitaalnieuws

Ministers Peeters en De Croo verwelkomen voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende het auteursrecht in de Digital Single Market

Ministers Peeters en De Croo, respectievelijk bevoegd voor Intellectuele Eigendom en de Digitale Agenda, verwelkomen het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende het auteursrecht in de Digital Single Market. Bij het aantreden van de Commissie Juncker in 2014 werd deze hervorming aangekondigd als een prioriteit in de creatie van de “Digital Single Market” die voor economische groei en jobcreatie in Europa moet zorgen.

In een eerste reactie erkennen Ministers De Croo en Peeters dat het voorstel van de Europese Commissie positieve elementen bevat.

“Een belangrijke bekommernis is dat het Europees kader aan start-ups en KMO’s de kansen biedt om zich te kunnen ontwikkelen in een competitieve omgeving, en artiesten een meer faire vergoeding biedt in dit digitale tijdperk. De Commissie mocht wat ons betreft echter nog verder gaan in de harmonisering, bv. op het gebied van kopiëren voor privé-gebruik”, geeft Minister van Economie Kris Peeters aan.

“In een digitaal eengemaakt Europa moet online inhoud voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht waar je in Europa woont. Dat is goed voor de Europese economie, de creatieve sector én de consument. Alleen is met dit voorstel de digitale eenheidsmarkt nog ver af. Zo riskeert er bijvoorbeeld op basis van deze voorstellen geen oplossing te komen voor één Europees aanbod via video on demand-platformen of voor burgers die permanent in een andere lidstaat wonen en toegang willen tot inhoud uit hun thuisland,” zegt Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo.

Nood aan verdere harmonisering van uitzonderingen op het auteursrecht

De Commissie zet een aantal stappen in de goede richting om het Europees auteursrechtenkader aan te passen aan de realiteit van de digitale wereld. Bepaalde uitzonderingen worden verplicht gemaakt (uitzondering voor tekst- en datamining en uitzondering voor bewaring van erfgoed). In bepaalde gevallen wordt ook een grensoverschrijdend effect gewaarborgd om rechtszekerheid te bieden, bijvoorbeeld voor activiteiten die vallen onder de uitzondering ter illustratie van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Volgens Ministers Peeters en De Croo mag de voorgestelde harmonisering nog verder gaan. Zo is het bijvoorbeeld jammer dat de Commissie zich beperkt tot de harmonisatie en het verplicht stellen van slechts enkele uitzonderingen. Andere uitzonderingen hebben evenzeer een impact op de werking van de interne markt of vinden hun oorsprong in fundamentele rechten. België is bijvoorbeeld reeds lang vragende partij voor meer harmonisatie op het gebied van privékopiëren.

Gevolgen voor start-ups en KMO’s

De Commissie doet een aantal voorstellen die een meer faire vergoeding van artiesten in het digitaal tijdperk moeten toelaten. Dit is volgens de Ministers een goede zaak: het legaal gebruik van creatieve inhoud online stijgt, maar helaas komen er nog te weinig inkomsten bij de artiesten terecht. Meer transparantie moet ervoor zorgen dat artiesten meer slagkracht krijgen om een eerlijke vergoeding op te eisen.

Men moet echter wel opletten dat een aantal maatregelen die de grote internetplatformen zoals YouTube viseren, niet negatief uitpakken voor Europese start-ups. Te zware verplichtingen riskeren de concurrentiepositie van de Europese start-ups te verzwakken.

Constructieve samenwerking op Europees niveau

Ministers Peeters en De Croo kijken alvast uit naar de toelichting en verdere verduidelijkingen van de Europese Commissie. Zo dient onder meer de impact van het invoeren van een nieuw online reproductierecht voor persuitgevers op de verspreiding van informatie via het Internet en de mogelijke gevolgen voor lokale media grondig worden onderzocht. Daarnaast moet ook  onderzocht worden hoe men de online toegang tot een meer gevarieerd aanbod van audiovisuele inhoud kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld via video on demand platformen. De Ministers wensen samen met de Europese Commissie en de andere lidstaten verder te werken aan een Europees auteursrecht dat  aangepast is aan de noden van de moderne informatiemaatschappij.