14 maart 2013 | in de perspensioenen

Nieuw ‘leefloon’ voor 65-plussers

De Standaard, 14 maart 2013 – Elke maand krijgen 101.000 gepensioneerden een bijkomende inkomensgarantie (IGO) gestort. Het is hun ‘leefloon’ of bestaansminimum: een aanvulling op hun veel te laag inkomen uit pensioen, zodat ze uit de armoede gehouden worden. Concreet gaat het om een aanvulling tot 660 euro per maand als ze samenwonen, of 990 euro als ze alleenstaand zijn.

Op voorstel van de federale minister van Pensioenen, Alexander De Croo (Open VLD), wordt de regelgeving flink vernieuwd. De federale ministerraad buigt zich vandaag over het dossier.

Zo zal de uitkering voortaan altijd stijgen tot 990 euro voor wie is opgenomen in een rusthuis. Gaan inwonen bij kinderen of kleinkinderen is geen reden meer om het extraatje te verliezen.

Naast die versoepeling komen er ook strengere regels. Zo moet een gerechtigde op de IGO in België verblijven. Nogal wat Nederlanders vroegen de inkomensaanvulling wel in ons land aan, maar verbleven feitelijk in Nederland. Dat kan niet langer. Wie langer dan 29 dagen in het buitenland verblijft, is zijn IGO kwijt. (g.teg)

 

© 2013 Corelio