15 december 2012 | in de persnieuwsvicepremier

Opening Salon voor land- en tuinbouw

De Krant van West-Vlaanderen, 21 dec 2012 – Zaterdagmorgen openden federaal vice-premier Alexander De Croo en Annie Cool, kabinetsmedewerker van de verontschuldigde minister Hilde Crevits, het vijftiende Salon voor land- en tuinbouw in de Roeselaarse Expohallen. Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele verdienstelijke leden te huldigen.

Organisator Nic Vermaut mocht een schare aandachtige genodigden verwelkomen op de officiële opening van het vijftiende Salon voor land- en tuinbouw. Annie Cool, kabinetsmedewerker van de verontschuldigde minister Hilde Crevits, had vooral aandacht voor het pas uitgebrachte vierde landbouwrapport. Hierin wordt eerst en vooral verdere schaalvergroting en specialisatie van de sector belicht, maar ook dat het een sterke sociaal-economische speler blijft met 41.000 voltijdse arbeidskrachten.

De speerpunten voor de toekomst blijven innovatie en duurzaamheid. Annie Cool stipte nog aan dat de helft van de land- en tuinbouwers de laatste vijf jaar vooral in procesinnovatie hebben geïnvesteerd. Tenslotte riep ze iedereen op om constructief mee te werken aan een opbouwend landbouwbeleid en niet enkel en alleen oog te hebben voor de punten die voor verbetering vatbaar zijn.

Vice-premier Alexander De Croo benadrukte dat er moet ruimte worden vrijgemaakt voor mensen die willen investeren en risico’s nemen in de land- en tuinbouwsector maar dat er ook realistische overgangsmaatregelen moeten worden genomen om alle (Europese) richtlijnen te implementeren. De druk om te globaliseren is enorm en niettegenstaande het Europese landbouwbeleid volgens De Croo goed is, wil hij graag dat de lidstaten en regio’s afzonderlijk nog flexibeler kunnen inspelen op regiocrisissen.

Vooraleer federaal vice-premier De Croo en Annie Cool Het Salon officieel openden, werden enkele verdienstelijke bestuursleden door Vlaams volksvertegenwoordiger Louis Bril gehuldigd. Bestuursleden van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen afdeling landbouw West-Vlaanderen Lieve Ampe, Jean en Paul Pauwelyn kregen het Ereteken tweede klas en Godfried Danneels, Eddy Loontjens, Sylvère Vandecasteele en Fernand Vermaut kregen als bestuursleden van het eerste uur en medestichters van Het Salon het Ereteken eerste klas.

Na de receptie begon Johan Segers van t Fornuis onmiddellijk met een eerste kookdemonstratie.

De opening van Het Salon was ook het tijdstip waarop de Vlaamse preitelers hun website www.potjeporei.be voorstelden. De preiwerkgroep bestaat 25 jaar en onder impuls van Ingro-directeur Ingeborg Van Wonterghem, Boerenbondconsulent Patrick Meulemeester en Sandra Butaeye van de preiwerkgroep werd een feestprograam uitgewerkt.

Men focust vooral op een kookwedstrijd voor hobbykoks onder leiding van hobbykok Claudia en chef Lieven Lootens van het Aards Paradijs en op een consumentenwedstrijd gekoppeld aan een marktonderzoek. Maar men wil vooral de prei een feestelijker imago geven door te bewijzen dat men er in de keuken best creatief mee aan de slag kan.