19 mei 2020 | economieeurogroepeuropa

Plan Merkel-Macron: ‘Ambitie die Europa nu nodig heeft’

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo reageert positief op het Frans-Duitse voorstel. Als Europa ooit zijn meerwaarde moest tonen, is het wel vandaag.  Dit is de ambitie die Europa vandaag nodig heeft en sluit precies aan bij wat ik als sinds maart vraag: een ambitieus en daadkrachtig Europa dat de schaal van Europa gebruikt om ons uit deze zware crisis te loodsen.

Alexander De Croo: “In het Duits-Franse voorstel zou de Europese Commissie zich rechtstreeks mogen financieren op de markten. Het is dus het Europese niveau dat de schulden draagt en niet de lidstaten. Zo gebruik je de sterke schouders van Europa om de Europese economie weer op toerental te brengen.”

lees verder onder de video

Sterkere samenwerking

Maar het plan van Merkel en Macron bevat ook veel meer: het onafhankelijker maken van Europa op het vlak van gezondheid door samen te werken rond vaccins en medische stocks, het versterken van de Europese eenheidsmarkt en het versnellen van investeringen in digitalisering en duurzaamheid.

Tegelijk is het voorstel niet blind voor de individuele verantwoordelijkheid van lidstaten.

“Het Duits-Franse voorstel zegt expliciet dat een gezond economisch beleid en ambitieuze hervormingen de basis zijn van het plan. Het evenwicht tussen een sterke solidariteit en verantwoordelijkheid blijft voor ons het centrale principe om tot een duurzaam herstel te komen. Ik ga de volgende uren contact nemen met mijn Duitse en Franse collega om hun voorstel door te praten,” aldus Alexander De Croo.

Duitsland en Frankrijk deden het voorstel gisteren na een onderhoud tussen de Duitse Bondskanselier Angel Merkel en de Franse president Emmanuel Macron. Het Duits-Franse voorstel bouwt op vier pijlers:

  1. Onafhankelijkheid van Europa versterken op het vlak van gezondheid door Europees samen te werken rond vaccins, het aanleggen van stocks, het bepalen van gemeenschappelijke standaarden rond het gebruik van gezondheidsdata.
  2. Opzetten van een Europees herstelfonds van 500 miljard, gefinancierd door de Europese Commissie, dat inzet op regio’s en sectoren die meest getroffen zijn, en investeert in digitalisering en duurzaamheid.
  3. Versnellen van de digitale en duurzaamheidstransitie.
  4. Versterken van de interne eenheidsmarkt en het voeren van een ambitieus handelsbeleid.

Europees vangnet

Het Europees herstelplan is de volgende stap in de Europese aanpak van de crisis. Binnen de Eurogroep werd vorige maand al een eerste stap gezet met een Europees vangnet dat voor werknemers, bedrijven en landen de schok van de coronacrisis dempt. Het Europees vangnet omvat:   

  1. Europees vangnet voor werknemers, waarbij via de Europese Commissie voor 100 miljard aan leningen voorzien voor nationale regelingen voor tijdelijke werkloosheid.
  2. Europees vangnet voor bedrijven via een pan-Europees garantiefonds van de Europese Investeringsbank (EIB) dat 200 miljard aan leningen voor bedrijven en kmo’s moet ondersteunen.
  3. Europees vangnet voor overheden, door het activeren van het Europees Stabiliteitsmechanisme om de zware externe schok op te vangen. Eurolanden zouden voor 2% bbp aanspraak kunnen maken op de ESM- kredietlijn om gezondheidsuitgaven te financieren die rechtstreeks verband houden met COVID-19.