2 juli 2020 | economieinternationaalontwikkeling

SDG Frontier Fund: privé investeert mee in ontwikkeling

Innoverend Belgisch impactfonds brengt 9 privé-investeerders samen om duurzame economische groei in Afrikaanse en Aziatische frontiermarkten te ondersteunen.

Het SDG Frontier Fund heeft samen met BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, haar eerste closing bereikt voor een bedrag van 25,3 miljoen euro dankzij de deelname van negen Belgische privé-investeerders. Het SDG Frontier Fund, verwijzend naar de Sustainable Development Goals (de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) streeft ernaar 50 miljoen euro op te halen in toekomstige closings. De doelstelling van het fonds is om een aantrekkelijk financieel rendement te halen in combinatie met een hoge ontwikkelingsimpact.

SDG Frontier Fund komt er op cruciaal moment, aangezien vandaag nood aan financiële middelen voor verwezenlijken van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen nog hoger is.

Alexander De Croo

Gezien BIO’s jarenlange ervaring in frontiermarkten, heeft Mr. Alexander De Croo, vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, BIO aangemoedigd om privé-investeerders te overtuigen samen te investeren in dit type landen. Hij sprak zijn trots uit over de oprichting van het eerste SDG Frontier Fund:

“Het SDG Frontier Fund zorgt voor een verdere versterking van de dynamiek van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Deze unieke samenwerking met privé-investeerders biedt een hefboom voor de klassieke ontwikkelingssamenwerking. Het SDG Frontier Fund komt er op een cruciaal moment, aangezien vandaag de nood aan financiële middelen voor het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen nog hoger is.”

lees verder onder de video

Het SDG Frontier Fund

Het SDG Frontier Fund is een zelfstandig beheerd co-investeringsvehikel, dat samen met BIO investeert in private equity fondsen actief in Afrika en Azië. Het fonds zal steunen op de uitgebreide expertise van BIO sinds 2001 en zal gebruik maken van haar diensten op vlak van middle- en backoffice. Het fonds streeft naar economische en sociale welvaart in ontwikkelingslanden, naast het genereren van duurzame bestaansmiddelen, en wenst daarbij de standaarden van goed bestuur aan te moedigen.

Het SDG Frontier Fund beoogt een participatie in 5 tot 12 fondsen, die op hun beurt investeren in 10 tot 15 lokale kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Dat betekent dat 50 tot 180 kmo’s in Afrika en Azië steun zullen ontvangen van het fonds. De ambitie is om een hoge ontwikkelingsimpact te combineren met een aantrekkelijk financieel rendement. Risicobeheer blijft daarin ook centraal, zoals blijkt uit BIO’s resultaten in het verleden. Dit investeringsfonds is het eerste in zijn soort in België en biedt een unieke anticyclische opportuniteit om de portefeuille van een investeerder te diversifiëren.

Het SDG Frontier Fund keurde tot nu toe al twee projecten goed:

1) African Rivers Fund III

Het African Rivers Fund III is een nieuw mezzaninefonds in oprichting dat groeikapitaal wil verstrekken aan ongeveer 35 kmo’s in de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Angola, waar de beschikbaarheid van kmo-financiering beperkt is. Het fonds wil op die manier duurzame economische ontwikkeling helpen vormgeven en ondernemerschap aanmoedigen in deze snelgroeiende markten. Tegelijk wil het ook bijdragen aan de ontwikkeling van lokale industriële, tertiaire en landbouwsectoren. Op die manier streeft het ernaar deze Centraal-Afrikaanse economieën te voorzien van lokaal geproduceerde goederen en diensten. xsmlcapital.com

2) Excelsior Capital Vietnam Private Equity Fund

Het Excelsior Capital Vietnam Private Equity Fund zal Vietnamese gevestigde kmo’s uit verschillende sectoren in hun groei ondersteunen. Zo zal het bijdragen tot de huidige regionale economische integratie en voorzien in de behoeften van de groeiende middenklasse in Vietnam. www.excelsiorcapitalasia.com

Op dit moment zijn er discussies in een gevorderd stadium om te investeren in een derde private- equity fonds in India. Deze heeft een specifieke focus op groene energie en energie-efficiëntie. 

Voor zijn eerste closing heeft het SDG Frontier Fund kunnen rekenen op negen institutionele en privé-investeerders, waaronder AG Insurance, Belfius Insurance, de Koning Boudewijnstichting, Volksvermogen, vdk bank, verschillende family offices, en BIO. 

Wim Vermeir, Chief Investment Officer bij AG Insurance: “AG insurance is er trots op een “anchor investor” te zijn in het SDG Frontier Fund, niet alleen omdat we onder de indruk zijn van de expertise en het professionalisme van BIO’s team, maar ook omdat we een verantwoordelijke investeerder zijn en een voorstander van de “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties.”

Het SDG Frontier Fund kijkt ernaar uit nieuwe privé-investeerders te verwelkomen in toekomstige closings.

SDG Frontier Fund en covid-19

Ondernemingen in Afrika en Azië hebben ernstig te lijden onder de coronacrisis. De lockdowns en het stopzetten van economische activiteiten hebben een grote impact op kmo’s. Opkomende markten zullen ook de weerslag ondervinden van de verwachte daling van buitenlandse rechtstreekse investeringen. In dit verband zullen veel kleine en middelgrote ondernemingen in Afrika en Azië kapitaal nodig hebben om de crisis te overleven. Hierdoor zullen mogelijkheden ontstaan om langetermijninvesteringen te realiseren met een aantrekkelijk langetermijnrendement en een belangrijke ontwikkelingsimpact.

Het SDG Frontier Fund zal na de recente afronding van zijn eerste closing uitsluitend investeren in fondsen die zich in de startfase bevinden. Deze fondsen zullen de middelen hebben om te investeren in kwaliteitsbedrijven die nood hebben aan financiering. Daarbij zullen ze in deze turbulente tijden zowel op economisch- als op ontwikkelingsvlak een duidelijke positieve impact hebben.

ℹ️ Meer info? Bio – Development Through Investment