2 februari 2013 | nieuwspensioenenvicepremier

Laagste pensioenen in de strijd

De Standaard, 2 feb 2013 – De regering en de sociale partners blijven maar rond elkaar dansen over de wijze waarop de enveloppen voor het optrekken van de uitkeringen verdeeld moeten worden. Overleg gisteren bracht geen zoden aan de dijk.

Het is vrijdagmiddag voor het eerst echt duidelijk geworden waarom regering en sociale partners er niet in slagen om op dezelfde golflengte te geraken over de verdeling van de enveloppen die beschikbaar zijn voor het verhogen van de uitkeringen en de lastenverlaging voor de werkgevers.

De sociale partners zijn de laagste pensioentjes vergeten. Dat was niet de afspraak.

Het zette een domper op de stemming van de sociale partners. Die hadden zich de voorbije week veel moeite getroost om het eens te worden over een reeks voorstellen om de arbeid te flexibiliseren. Ze hadden er verscheidene marathonvergaderingen voor over. Wat uiteindelijk vrijdagochtend bekroond werd met een principeakkoord.

De regering is het echter niet eens met een deel van het eerste huiswerk dat de sociale partners eerder hebben ingeleverd. De manier waarop de sociale partners de enveloppe voor het optrekken van de uitkeringen hebben verdeeld, is de struikelsteen. Vooral de beslissingen over de pensioenen en de tijdelijke werklozen zijn niet in goede aarde gevallen.

Volgens Alexander De Croo (Open VLD), vicepremier en minister van Pensioenen, heeft de regering aan de sociale partners gevraagd vooral aandacht te besteden aan de laagste en de oudste pensioenen. Die vraag was niet nieuw, want dat gebeurde afgelopen jaren ook. Dat is de reden waarom de armoede onder de Belgische bejaarden vrij sterk gedaald is (van 23 naar 20 procent). Volgens De Croo gaat het akkoord dat de sociale partners sloten, niet of nauwelijks in op die vraag.

Daarvan zijn volgens hem de bijna 600.000 zeer lage pensioentjes het slachtoffer. Het gaat vooral over vrouwen met een te korte loopbaan en mensen met een gemengde loopbaan.

De sociale partners zeggen dan weer dat ze niet meer konden doen omdat anders het evenwicht tussen zelfstandigen en werknemers doorbroken zou worden. Die moeten evenveel extra krijgen.

ACV-topman Marc Leemans waarschuwde alvast de regering om niet te knoeien aan een onderdeel van hun akkoord, want dan vervalt het hele akkoord. ‘De sociale partners zijn erin geslaagd om een trui te breien. Wie aan een draad trekt, riskeert gaten’.

De minister van Pensioenen zegt dat de regering zich het recht voorbehoudt de voorstellen van de partners bij te sturen.

De sociale partners botsen echter ook met minister van Werk Monica De Coninck (SP.A). Zij stelt voor om bij tijdelijke werkloosheid de uitkering te koppelen aan vormingsinspanningen. De sociale partners zeggen dat zoiets onuitvoerbaar is.

© Corelio