7 mei 2013 | Geen onderdeel van een categorie

Steeds meer vrouwen ontvangen eigen pensioen

Steeds meer vrouwen ontvangen een pensioen gebaseerd op eigen prestaties. Dat is één van de conclusies uit het jaarverslag 2012 van de RVP. Om het stijgend aantal pensioendossiers het hoofd te bieden, zet de RVP volop in op digitalisering. Sinds vorig jaar is de behandeling van een pensioendossier volledig gedigitaliseerd, van het onderzoek tot de betaling van de rechten.

Eén van de opvallende trends in het jaarverslag is dat pensioenen steeds meer een individueel recht worden. Het aantal pensioenen dat werd uitbetaald aan het bedrag alleenstaande (dus op individuele basis, berekend op basis van de eigen loopbaan) is in 5 jaar tijd met 14,03 % gestegen.  Het pensioen wordt dus meer en meer een individueel recht, ten nadele van het overlevingspensioen (dat wordt uitbetaald aan de echtgenoot van een overleden gepensioneerde, -6,65 % in 5 jaar) en het gezinspensioen (dat wordt uitbetaald aan een koppel van wie één van de echtgenoten niet of nauwelijks heeft gewerkt, -3,57 %).

Vice-eersteminister en minister van Pensioenen Alexander De Croo: “Pensioenen weerspiegelen zo steeds meer de maatschappelijke realiteit waarbij vrouwen hun eigen loopbaan uitbouwen en eigen pensioenrechten opbouwen. Dat is een goede zaak want hoe meer pensioenrechten vrouwen hebben, hoe hoger hun pensioen. Het betekent ook dat men als koppel nu vaak meer pensioen ontvangt dan vroeger.”

Aantal pensioengerechtigden: +5,18% in 5 jaar

In 2012 betaalde de RVP voor de eerste keer een pensioen uit aan 167.106 nieuwe gerechtigden. Het totale aantal pensioengerechtigden steeg de voorbije vijf jaar met 5,18%, van 1.760.671 naar 1.856.854. Die evolutie heeft zijn weerslag op de pensioenuitgaven: in 2012 bedroegen de uitgaven in de regelingen voor werknemers en zelfstandigen in totaal € 20.693.135.000.

Om het stijgend aantal pensioendossier de baas te kunnen, kiest de RVP resoluut voor digitalisering, zowel van de berekening als van de betaling van de pensioenrechten. In 2012 werd hieraan de laatste hand gelegd met de ingebruikname van Theseos V2. De behandeling van een pensioendossier is nu volledig gedigitaliseerd, van het onderzoek tot de betaling van de rechten.

Ook investeert de RVP in een dienstverlening op maat met het gratis nummer 1765. Dit gemeenschappelijk nummer kwam tot stand in samenwerking met de twee andere pensioeninstellingen, en laat de burger toe in contact te komen met de deskundige die het meest geschikt is om te antwoorden op zijn vraag over pensioenen.

Online pensioendossier

De RVP maakte in 2012 ook werk van een betere interactiviteit van het online pensioendossier, MyPension. Het is voortaan mogelijk om een aantal formulieren in verband met de pensioenaanvraag online en beveiligd in te vullen. Iedereen heeft er baat bij: de RVP bespaart op de kosten van het afdrukken en verzenden van zijn documenten, en voor de burger gebeurt de behandeling van zijn pensioenaanvraag sneller en eenvoudiger.

Vice-eersteminister en minister van Pensioenen Alexander De Croo reageert tevreden: “Door volop in te zetten op digitalisering kan de RVP het stijgend aantal pensioendossiers de baas en levert hij beter maatwerk voor mensen die op pensioen gaan.”