20 augustus 2013 | europain de perspensioenen

‘Stop met vergrijzing als iets negatiefs te zien’

De Morgen, 20 augustus 2013 – Pensioenminister Alexander De Croo is voorgedragen als vicevoorzitter van de vergrijzingsdenktank van het World Economic Forum. ‘Ik hoop samenwerking aan te zwengelen, want vergrijzing is een universeel fenomeen.’

De Croo, oud-voorzitter van Open Vld, volgde vorig jaar Vincent van Quickenborne op als vicepremier en minister van Pensioenen.

Komt daar binnenkort ook een topfunctie bij als vicevoorzitter van de vergrijzingsdenktank van het World Economic Forum?

Alexander De Croo: “Jawel. De officiële benoeming is slechts een formaliteit. Ik heb al contact gehad met voorzitter John Beard (directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie, ADB). In november organiseren we samen onze eerste bijeenkomst. De voorbereidingen zijn al volop bezig.”

Het WEF staat bekend om het jaarlijkse onderonsje van de wereldelite in het mondaine Davos. Niet bepaald een toonbeeld van sociaal beleid, toch?

“Ik ben nooit in Davos geweest. Maar in mijn ogen staat de economie ten dienste van mensen. Zorgen voor een bloeiende economie is de beste sociale maatregel die je kunt nemen.”

Wat wordt er van u verwacht?

“Ik zal jaarlijks zowat vijf bijeenkomsten organiseren. Daarop zullen experts uit de academische en politieke wereld debatteren over vergrijzing en de gevolgen voor de samenleving. Het is mijn taak om debatstandpunten te formuleren en bepaalde thema’s naar voor te schuiven.”

Dat klinkt behoorlijk intensief. Waarom heeft u de job aanvaard?

Dat eerste valt wel mee. De functie valt sowieso te verzoenen met mijn ministerschap. Ik ben dagelijks bezig met pensioenen, dus ik kan er alleen wijzer uit worden. De topfunctie is de ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere landen. In tegenstelling tot mijn medeministers op Financiën of Migratie heb ik weinig internationaal overleg. Nochtans is vergrijzing een universeel fenomeen. Als voorzitter hoop ik die samenwerking aan te zwengelen.”

Wat kunnen andere landen leren van België?

“Dat het belangrijk is om hervormingen door te drukken. Maar dat je daarbij ook beroep moet doen op experts. De OESO heeft erg positief gereageerd op de expertencommissie die we hebben samengesteld om het pensioensysteem werkbaar te houden. Expertise moet de input zijn van elk maatschappelijk debat. Die visie zal ik ook verdedigen bij het WEF.”

Toch maakt niemand zich populair door langere loopbanen aan te kondigen.

“We moeten stoppen met vergrijzing alleen met negatieve dingen te associëren. De vergrijzing biedt opportuniteiten. Kijk naar Scandinavië, waar men erin slaagt om mensen langer te motiveren. Moeten we oudere mensen zomaar wegstoppen in een rusthuis? Ik vind van niet.”

Bent u zenuwachtig voor uw nieuwe job?

“Niet echt, maar wel nieuwsgierig. Of misschien toch een beetje (lacht). En dat is maar goed. Als ik nerveus ben, ben ik meestal op m’n best.”