30 maart 2018 | telecom

Strikte regels op til voor betaalde sms-diensten

Er komen strikte regels voor telecomoperatoren over betaalde sms-diensten via derden (premium sms-diensten en M-commercediensten). Vorig jaar werden met de operatoren een reeks richtlijnen overeengekomen. Maar aangezien er klachten blijven komen, is het duidelijk dat zelfregulering van de sector niet volstaat. De regels zullen wettelijk verankerd worden.

In totaal kwamen er vorig jaar 402 klachten binnen over de aanrekening van M-commercediensten en 242 klachten over premium sms-diensten. Het aantal klachten is gedaald de voorbije jaren, maar elke klacht is een klacht teveel. Uit de klachten blijkt dat de richtlijnen die vorig jaar werden overeengekomen, niet steeds correct worden nageleefd. Zo moeten operatoren het unieke aanspreekpunt zijn voor hun klanten in geval van problemen met het aanrekenen van betaaldiensten door derden. Toch zijn er nog steeds  teveel gevallen waarbij klanten van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Alexander De Croo: “Ik heb van bij het begin gezegd dat als de operatoren de richtlijnen niet zouden opvolgen we deze zouden omzetten in wettelijk afdwingbare regels. Sommige bedrijfjes die sms-diensten aanbieden zijn echte cowboys. Die moeten eruit.”

Telecomregulator BIPT zal verantwoordelijk zijn voor de controle van de naleving van de regels. Telecomoperatoren die de regels aan hun laars blijven lappen zullen geconfronteerd worden met zware sancties. Het BIPT zal hen administratieve boetes kunnen opleggen die kunnen oplopen tot 5% van hun omzet.

Promotiecampagne goedkopere tarieven en veranderen operator

Minister De Croo laat ook weten dat er later dit jaar een uitgebreide informatiecampagne komt die telecomklanten moet aanzetten op zoek te gaan naar het goedkoopste tarief via de vernieuwde tariefsimulator bestetarief.be. De campagne zal ook Easy Switch promoten, het instrument om veel vlotter van telecomoperator te veranderen.

Vroeger was veranderen van operator omslachtige procedure, waarbij je als klant alles zelf moest regelen. Met Easy Switch neemt de nieuwe operator van je keuze de administratieve rompslomp op zich. Dat is een hele vooruitgang.

Een aantal problemen bij de overstap van operator, opgenomen in het jaarverslag van de Ombudsdienst, zouden overigens vermeden zijn geweest indien de klant geopteerd had voor de Easy Switch-procedure.

Sociaal tarief

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie pleit ook voor de automatische toekenning van het sociaal tarief. Dat is nog bij teveel mensen onbekend waardoor ze dat recht mislopen.

Het pleidooi van de Ombudsdienst valt bij minister De Croo niet in dovemansoren. “We onderzoeken hoe we het systeem van sociale tarieven verder kunnen automatiseren op basis van gegevens die nu al zichtbaar zijn in de kruispuntbank. Hierdoor kunnen begunstigden dan pro-actief verwittigd worden wanneer ze recht hebben op een sociaal telecomtarief.”