9 januari 2013 | nieuwsvicepremier

Regering hervormt NMBS: treinreiziger staat voortaan centraal

Alexander De Croo is tevreden dat het kernkabinet deze ochtend een akkoord heeft bereikt dat de reiziger een centrale plaats geeft in de spoorstructuur. Open Vld vroeg al een hele tijd een tweeledige spoorstructuur waarbij de geldverslindende holdingstructuur verdwijnt. Die nieuwe structuur moet vooral de reiziger ten goede komen. Want dat is waar het over gaat: stiptere treinen en een betere service voor de reizigers. Nu is het aan de treinoperator en de infrastructuurbeheerder om die betere dienstverlening in de praktijk waar te maken.

Nu de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgebakend, kunnen de verschillende entiteiten zich niet meer achter elkaars rug wegsteken wanneer er problemen zijn. Positief is ook dat in de toekomst het enkel nog de NMBS zal zijn die rechtstreeks met de reiziger communiceert. Dat moet zorgen voor een betere reizigerscommunicatie. Ook het financieel beboeten van wilde stakingen en het vermijden van algemene stakingen moet meer comfort geven aan de reizigers.

Eigenlijk komt het erop neer dat in de nieuwe NMBS-structuur de NMBS verantwoordelijk zal zijn voor de hele mobiliteitsketen, vanaf het moment dat iemand de auto parkeert aan het station totdat hij bij aankomst weer het station verlaat. Ook het toewijzen van het veiligheidspersoneel aan de NMBS is positief. Zo zal men sneller en vaker op de trein kunnen optreden tegen agressie. Dat komt het veiligheidsgevoel ten goede.

En wat de bouw en inrichting van stations betreft, krijgt de NMBS een grote vinger in de pap. Zo kan er beter rekening worden gehouden met de behoeften van de reizigers, denk bijvoorbeeld aan de aanleg van voldoende parkings rond de stations.