1 april 2019 | vicepremier

Website toont mogelijkheden van mobiliteitsbudget

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van financiën Alexander De Croo en minister van sociale zaken Maggie De Block lanceren vandaag mobiliteitsbudget.be. De website  beantwoordt vragen van werknemers en werkgevers over het mobiliteitsbudget.

Kris Peeters: “Het mobiliteitsbudget is sinds 1 maart in uitvoering. Via de website mobiliteitsbudget.be krijgen werknemers een overzicht van alle opties die ze hebben met hun budget. Die opties gaan van het aanschaffen van een milieuvriendelijke bedrijfswagen, een elektrische fiets, een treinabonnement, tot het betalen van een deel van de huur van hun huis of appartement als ze dichtbij hun werk wonen. De website bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen die werknemers en werkgevers over het mobiliteitsbudget hebben. De informatie op de website zal bovendien mee evolueren met verdere aanpassingen of uitbreidingen van het mobiliteitsbudget.”

Alexander De Croo : “Het mobiliteitsbudget geeft mensen meer vrijheid om zelf te kiezen hoe ze zich verplaatsen. Met een kleinere bedrijfswagen, een elektrische fiets, het openbaar vervoer… en als je dat wil kan je je bedrijfswagen ook omzetten in nettoloon. Op de nieuwe website mobiliteitsbudget.be vind je precies hoe dat in z’n werk gaat.”

“De werkgever betaalt geen cent extra en de werknemer krijgt geen cent minder. Met het mobiliteitsbudget vergroten we de keuze”, vertelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld).

Jaar na jaar sneuvelen de filerecords. Files zorgen voor economische schade, zijn belastend voor het milieu en zorgen voor erg veel stress. Het mobiliteitsbudget geeft mensen vrijheid. Wie de wagen nodig heeft, kan die blijven gebruiken. Maar wie het openbaar vervoer, de fiets, of een combinatie van transportmiddelen verkiest, kan dat ook. Het mobiliteitsbudget kan helpen om de files kleiner te maken, de luchtvervuiling te verminderen en de pendelstress te verlichten.

Op mobiliteitsbudget.be worden de principes en de toepassingen van het budget op een eenvoudige manier uitgelegd. Op heel wat praktische vragen staat er een duidelijk antwoord. Het is de bedoeling om de website regelmatig te updaten naar gelang er extra vragen binnen komen over het budget. Het mobiliteitsbudget is vrijdag 29 maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Werkgevers en werknemers kunnen er nu al een akkoord rond sluiten.

Opties

Werknemers die hun bedrijfswagen inruilen, krijgen in ruil een mobiliteitsbudget tot hun beschikking. Het mobiliteitsbudget is ook toegankelijk voor werknemers die geen bedrijfswagen hebben, maar er wel voor in aanmerking komen. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat nieuwe werknemers, denk bijvoorbeeld aan startende jongeren, onmiddellijk kunnen kiezen voor het mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget komt er op uitdrukkelijke vraag van de sociale partners.

Hoeveel dat mobiliteitsbudget is, wordt bepaald op basis van de reële kost van hun vroegere bedrijfswagen. Dat betekent dat iemand die verder van zijn werk woont, een hoger budget zal krijgen dan iemand die dichter woont (omwille van hoger brandstofverbruik, meer onderhoud, etc.). Wie verder woont, heeft nu eenmaal hogere kosten op vlak van vervoer.

Een werknemer kan zijn mobiliteitsbudget besteden in drie pijlers:

– Pijler 1: een milieuvriendelijkere wagen
– Pijler 2: duurzame vervoermiddelen en -diensten

  – Zachte mobiliteit: aankoop, onderhoud en verplichte uitrusting van alle soorten (elektrische) fietsen, bromfietsen, steps, monowheels etc die niet sneller kunnen dan 45 km, alsook elektrische motorfietsen

  – Openbaar vervoer: zowel abonnementen als afzonderlijke tickets. Abonnementen moeten betrekking hebben op het woon-werkverkeer. Ook waterbussen komen in aanmerking. Individuele tickets kunnen ook voor anderen worden aangekocht, zoals voor gezinsleden. Op die manier biedt het mobiliteitsbudget ook een alternatief voor het gebruik van bedrijfswagens voor bijvoorbeeld gezinsuitstappen naar de zee, naar de Ardennen of zelfs naar het buitenland.

  – Georganiseerde gemeenschappelijke vervoer zoals kantoorbussen

  – Deeloplossingen: deelfietsen, deelauto’s, deelscooters, carpooling, taxi’s, etc.

– Pijler 3: restsaldo in loon

De eerste pijler wordt fiscaal op dezelfde manier behandeld als een bedrijfswagen vandaag. De tweede pijler is volledig vrijgesteld van sociale en fiscale lasten, en dat zowel voor de werknemer als de werkgever.

Het mobiliteitsbudget wordt berekend op jaarbasis. Als het budget op het einde van het jaar niet volledig is opgebruikt, ontvangt de werknemer het restsaldo in loon. Dat saldo is vrijgesteld van personenbelasting, maar er moeten wel sociale zekerheidsbijdragen (de normale 25% werkgeversbijdrage + 13,07% werknemersbijdrage) op betaald worden. Daardoor zal het saldo – in tegenstelling tot bij het systeem van cash for car – bijdragen aan de opbouw van pensioenrechten en andere sociale rechten.

Voorbeeld: