decroo
 

20 september 2018 | digitaalvicepremier

Week van de Mobiliteit: 4 miljoen euro van Smart Mobility Belgium voor 15 winnende projecten

Vijftien projecten die inzetten op slimme mobiliteit kunnen met steun van Smart Mobility Belgium aan de slag. Dat maken minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Mobiliteit François Bellot bekend tijdens deze Week van de Mobiliteit. De ministers reserveerden met Smart Mobility Belgium vier miljoen euro voor projecten die werken aan slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen.

In totaal meldden 137 slimme mobiliteitsprojecten zich aan bij Smart Mobility Belgium. Deloitte stond in voor de analyse van de projecten. Een onafhankelijke jury van experten koos uiteindelijk de beste projecten eruit. De vijftien geselecteerde projecten bestrijken verschillende domeinen: slimme routeplanners, open data initiatieven en duurzame mobiliteitsalternatieven.

Op andere manier naar mobiliteit kijken
Het succes van de oproep bevestigt volgens ministers De Croo en Bellot de noodzaak om op andere manier naar mobiliteitsoplossingen te kijken. De mobiliteit in ons land kan een pak vlotter en slimme, innovatieve oplossingen kunnen daarbij helpen.

Francois Bellot, minister van Mobiliteit: « Het succes van deze eerst call toont aan dat de sector hoge verwachtingen koestert ten aanzien van projecten die mobiliteit en nieuwe technologieën  combineren. De federale regering wil dit soort initiatieven maximaal aanmoedigen om op termijn echte oplossingen voor de mobiliteit aan te reiken ».

Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda : « Ik ben oprecht blij met het resultaat van deze eerste Smart Mobility Call. Er kwam ongelofelijk veel reactie. Belgische bedrijven en startups barsten duidelijk van ambitie. Vijftien sterke projecten kunnen nu aan de slag. Ik ben super benieuwd met welk eindresultaat ze op de proppen komen.”

Smart Mobility Belgium – de vijftien winnende projecten

Vier multimodale  routeplanners (met of zonder betalingsmogelijkheid)

 • Intermodal Routeplanner en open source – Open knowledge Belgium: aanreiken van een multimodale en open source routeplanner (gebaseerd op iRail – Pieter Colpaert – die enkel voor NMBS werkte). Dit soort API kan ook worden geïntegreerd in om het even welke website of toepassing.
 • Interoperable Multimodal Route Manager – TEC: het bedrijf Nextride zal zijn platform laten evolueren naar een systeem dat alle real time en statische gegevens van de vier vervoeroperatoren integreert. Dit platform zal bij elke vervoeroperator kunnen worden geïntegreerd. Men zal dus een interoperable route manager tussen de vier openbaar vervoeroperatoren hebben.
 • Pikaway – Lab Box: Pikaway is een routeplanner die alle mobiliteitsvormen integreert in één toepassing met betalingsmogelijkheid van alle vervoermiddelen voor een end-to-end rit. Het systeem zal tevens de verschillende vervoermiddelen kunnen aanrekenen op het loonplan van het bedrijf (mobiliteitsbudget, cafeteriaplan,…).
 • My Shift ! – KBC: Integratie van de toepassing Olympus, betalingslink KBC en gegevens van Be-Mobile voor routeplanning. Resultaat: een volledig package aangereikt door Olympus waarmee dagelijkse of occasionele trajecten kunnen worden beheerd en betaald. De gebruikersgemeenschap die één miljoen gebruikers telt heeft de jury overtuigd van de potentiële impact op de mobiliteit.

3 open data ontwerp- en visualisatieprojecten

 • CoCo (Crowd Counting) – Transport & Mobility Leuven: Oprichten van telnetwerken met als start een testcase in Kessel-Lo. Burgers kunnen zelf verkeerstellingen uitvoeren door speciaal daartoe ontwikkelde low-cost sensoren achter hun raam te bevestigen. Na deze pilot wordt dit netwerk aan telsensoren uitgebreid naar 5 extra kiemnetwerken in andere steden en gemeenten. Het hele API systeem zal toegankelijk worden gesteld (herbruikbaar) voor iedereen (buiten opnemerskosten). Dit is een eenvoudige en sociale oplossing om kwaliteitsvolle, geactualiseerde open data te maken.
 • Open data Mobility Dashboard – Waylay NV: Open data makkelijk raadpleegbaar en zichtbaar te maken, zoals bijv. beschikbare parkingplaatsen, real time verkeersinfo op grote assen, info over openbaar vervoer. In het kader van het project zal een dashboard worden gemaakt voor Brussels Airport, de haven van Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Open Velopark Platform Belgium – VVSG/Fietsberaad: Oprichting van platform dat alle gegevens over beschikbare parkingplaatsen voor (elektrische) fietsen integreert. Doelstelling: fietsers garantie geven dat ze een vrije parkingplaats vinden bij hun bestemming om modal shift te bevorderen. Naar analogie met Nederlands project stellen fietsersverenigingen van het land met het bedrijf IMEC voor om alle parkinggegevens in België op te nemen en te publiceren (met de mogelijkheid om deze informatie op alle overheidswebsites op te nemen).

Acht projecten voor duurzame en/of innovatieve modi

 • The Bike to Work 2022 Project – Fietsersbond: Ontwikkeling van toepassing en website om werknemers te ondersteunen en aan te moedigen zich met de fiets te verplaatsen naar het werk. Met behulp van incentives, marketingcampagnes, maar ook open data is het de bedoeling om alle nodige informatie te geven om werknemers te ondersteunen bij hun modal shift.
 • Vervoer van geneeskundig materiaal tussen ziekenhuizen met drone Helicus: Het stimuleren van groen en duurzaam vervoer van geneeskundig materiaal per drone waarbij tijdige en voorspelbare levering van belang is om levens te redden. Het project zal bestaan uit testvluchten op privéterreinen maar ook uit praktijksituaties op 10 corridors tussen verschillende ziekenhuizen.
 • uitvoering van het project Flowbikes:  Dit project heeft als doel het traject tussen thuis en school met de fiets te promoten bij scholieren, waarbij het traject en de hele omgeving worden gedigitaliseerd.
 • Troty scrl: Dienst van deelscooters met als doelstelling zachte mobiliteit in het stadscentrum te bevorderen.
 • Hytchers –Hytchers: Mobiliteitsoplossing die de link maakt tussen het leveringsadres, de derde leveringsplaatsen en de bezorgers om onnodige trajecten te vermijden met een maximum omweg van 6 minuten ten opzichte van het oorspronkelijke traject. Het is de bedoeling om de verkeerscongestie te bestrijden via een decentralisering van de leveringsplaatsen.
 • MOBIT Smart lock for bike sharing interface with MOBIB Card: Mobiliteitsoplossing met als doel een oplossing aan te reiken voor de last mile door het delen van fietsen te linken aan het openbaar vervoer, met onder meer integratie van fietsreservering op de Mobib-kaart.
 • Mobility Optimizing Platform for Businesses – Locus Service: Ontwikkeling van een tool voor bedrijven waarin ze alle beschikbare gegevens over hun werknemers kunnen opladen om alle mobiliteitsinformatie te berekenen en te visualiseren. Als tegenprestatie geeft het platform aan de onderneming toegang tot informatie opdat ze nieuwe opportuniteiten kan grijpen voor een modal split/shift alsook aanbevelingen om een mobiliteitsbeleid op maat ten behoeve van de werknemers uit te werken.
 • Naarjobs.be – Nazka Mapps bvba: Ontwikkeling van een data-service en gebruiksvriendelijke webgebaseerde kaarttool die toelaat om de multimodale bereikbaarheid van jobs in de kijker te zetten. De digitale kaart maakt  actuele vacatures op locatie inzichtelijk  en verduidelijkt voor werkzoekenden en jobcoaches de mogelijke vervoersopties. Zo verkleint de kaart de drempel van mobiliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid bij het matchen van werkzoekenden en openstaande vacatures..

Bij interesse in concrete projecten kunt u contact opnemen, met Tom Roels (Deloitte), +32 477 967983